• COVID

    • Vnútorné predpisy školy

    • PRAVIDLÁ NA ŠKOLE V SÚVISLOSTI S PROTIPANDEMICKÝMI OPATRENIAMI

     Od 21.4.2022 sa na základe Vyhlášky č.32/2022 Úradu verejného zdravotníctva SR ruší povinnosť používať prekrytie horných dýchacích ciest aj v škole (teda ani študenti mimo triedy, či pri zmiešaných skupinách, ani učitelia a zamestnanci túto povinnosť nemajú).

     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

     ----------------------------------------
      

     Od 7.3.2022 sa pravidlá v škole riadia upraveným školským semaforom : 

     1B.POKYNY_K_ORGANIZaCII_VYUCOVANIA_OD_7.3.2022.pdf

     SAMOTESTY

     Na základe pokynov MŠVVaŠ SR škola objednala samotesty pre žiakov, ktorí o to prejavili záujem. Tu nájdete pokyny na použitie samotestov v domácom prostredí :

     samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

     Výsledok samotestu nahlásite škole prostrednícvom systému edupage.