• COVID

    • Vnútorné predpisy školy

    • PRAVIDLÁ NA ŠKOLE V SÚVISLOSTI S PROTIPANDEMICKÝMI OPATRENIAMI

     Od 10.1.2022 sa obnovuje prezenčná výuka na škole a tak sa vraciame k pravidlám, ktoré platili v zmysle Školského semaforu od začiatku školského roka do uzatvorenia školy :

     SMERNICA na organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na SPŠ dopravnej v Trnave pre školský rok 2021/2022 počas trvania protipandemických opatrení :

     SMERNICA_2021-22.pdf

     Vyučovanie v oranžovej fáze - ak je niekto v triede pozitívny : 1A.POKYNY_K_ORGANIZaCII_VYUCOVANIA_V_ORANZOVEJ_FaZE(1).pdf

     NÁVŠTEVY predložia vyhlásenie o bezpríznakovosti : Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_NaVSTEVA.docx

     UZATVORENIE ŠKOLY OD 1.12.2021

     Od 1.12.2021 bola po zasadnutí krízového štábu okresu Trnava Vyhláškou RÚVZ č.271/2021 naša i ďalšie školy v okrese uzavtvorená a bol nám nariadený prechod na dištančné vzdelávanie.

     Vyhláška č.271/2021 : vyhlaska_271.pdf

     Nariadenie riaditeľa k zabezpečeniu dištančného vyučovanie : NARIADENIE_RIADITELA_-_DISTANCNE_VZDELaVANIE.pdf

     Stanovisko riaditeľa školy k uzatvoreniu školy : Uzatvorenie_skol.pdf


     SAMOTESTY

     Na základe pokynov MŠVVaŠ SR škola objednala samotesty pre žiakov, ktorí o to prejavili záujem. Tu nájdete pokyny na použitie samotestov v domácom prostredí :

     samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

     Výsledok samotestu nahlásite škole prostrednícvom systému edupage.