• Blog riaditeľa

   • Úspech v SOČ-ke
    • Úspech v SOČ-ke

    • 24.03.2024 17:36
    • V krajskom kole súťaže SOČ dosiahli naše študenti vynikajúce výsledky.
      
    • V piatok našu školu reprezentovalo 15 prác, ktoré vytvorilo 19 autorov a spoluautorov, študentov našej školy, na krajskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti v Galante. Ide väčšinou o maturitné práce študentov stredných škôl v kraji a tak je táto konfrontácia pre nás užitočná. Tri prvé miesta, tri druhé a jedno tretie, je najlepší výsledok našej školy v krajskom kole za posledné roky. Šesť prác nás bude reprezentovať v celoštátnom kole tejto prestížnej súťaže v Nitre.

     Za tento úspech patrí poďakovanie študentom, že obetovali svoj voľný čas a pracovali na prácach s ktorými sa uchádzajú o praktickú maturitnú skúšku formou obhajoby vlastného projektu a tiež za to, že vynikajúco reprezentovali školu. Poďakovanie patrí i vyučujúcim, ktorí sa týmto študentom venovali, tiež v čase, ktorý mohli využiť ako voľný pre seba. Veľmi si to vážim.

     V Galante, kde sa konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti som bol a medzi plejádou študentov z väčšiny škôl v kraji, vrátane gymnázií, naši študenti pôsobili veľmi dobre. Od vystupovania, prejavu až po obhajobu a kvalitu svojich prác. Potešilo ma, keď za mnou prišiel cez obed jeden z členov odbornej komisie a povedal mi, že musí konštatovať, že študenti našej školy vystupujú veľmi kultivovane a odborne na vysokej úrovni.

     Napriek tomu, že odborné kategórie tejto súťaže sú na jednej strane rôznorodé, ale zase na druhej strane sú v jednej kategórii rôzne odbory, neraz ťažko porovnávateľné, je takáto konfrontácia, keďže tam súťažia študenti takmer všetkých škôl kraja, veľmi dôležitá. Aj napriek tomu, že aj zloženie odborných hodnotiacich porôt, aj skladba kategórii má na celkové výsledky určite vplyv a môže sa stať, že aj výborná práca sa neumiestni, nastaví Vám takáto súťaž potrebné zrkadlo. Tak ako akékoľvek športové súťaže nastavia zrkadlo kvality jednotlivých klubov, aj takéto súťaže, najmä ak sa ich zúčastňujete dlhodobo, Vám ukážu, ako na tom ste. Preto som zástanca rôznych certifikovaných meraní, či súťaží, kde niekto iný zvonka hodnotí  úroveň vedomostí a zručností študentov.

     Aj tento úspech ma utvrdzuje v presvedčení, že nepoľavenie v náročnosti a nepodliezanie latky je správna, aj keď náročnejšia cesta. Pri analýze minuloročných maturít sme mali dve možnosti, zmieriť sa s nie najlepšími výsledkami a znížiť latku, lebo „taká je doba“, alebo prijať opatrenia, aby sme nepoľavili v nárokoch a napriek dobe pripravili študentov, aby zvládli požadované štandardy. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť a som rád, že prináša výsledky. Aj keď stále ide len o prípravný turnaj, majstrovstvá – maturity – prídu v máji. Verím však, že aj v maturitnom finále to študenti potvrdia.

     Samozrejme, že v takýchto súťažiach Vás reprezentujú tí najlepší študenti, ale to aj z iných škôl, takže porovnáme porovnateľné. A jedno z mojich pravidiel je, že sme tu najmä pre tých študentov, ktorí chcú na sebe pracovať. Maturovať však pôjdu všetci. Tí už celoslovenské porovnávacie kolo – externú časť - majú za sebou a sme zvedaví na výsledky.

     V celoslovenskom kole súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti držím našim študentom palce. Bude to oveľa náročnejšie, v každej kategórii bude 16 kvalitných prác a tu uspieť je v celoslovenskej konfrontácii veľmi náročné. Ale som rád, že aj na tomto prestížnom fóre budeme mať svoje zastúpenie.      

      

                                                                                                                      Ing. Peter Papík, riaditeľ školy     

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie