• Novinky

      • Medzinárodný úspech !

      • Michal Trúchly, študent 4. ročníka odboru elektrotechnika na SPŠ dopravnej v Trnave ako víťaz celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET s projektom Výrobník plastu pre 3D tlač s PET fliaš v kategórii Enviromentálne vedy postúpil do medzinárodnej súťaže, ktorá sa vyhodnocovala v Indonézii a stal sa víťazom i medzinárodného kola! Konzultantom práce bol odborný učiteľ na škole Ing. Vladimír Brath.Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy, kraja i Slovenska.

      • Junior Internet 2022

      • Matej Varáček a Simon Polakovič, III.EA pod vedením Ing. Vladimíra Bratha obsadili krásne 3.miesto v celoštátnom kole súťaže Junior Internet 2022. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Celoštátne kolo SOČ

      • V celoštátnom kole SOČ v Bardejove nás reprezentovali Michal Trúchly, Adam Tanáč (IV.EA) a Šimon Košťál (spoluautorom práce je Michal Pažitný,obaja IV.EC). Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Župná olympiáda - atletika

      • Dňa 29.4.2022 sa študenti a študentky našej školy zúčastnili krajského kola v atletike v rámci župnej olympiády a opäť s úspechmi a dobrým umiestnením. Gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy. Výsledky: 100m - Karol Timotej - 2. miesto 100m - Kerm Peter - nepostúpil do finále Skok do diaľky - Gáliková Laura - 4. miesto Skok do diaľky - Horváthová Linda - 10. miesto Skok do diaľky - Benci Dušan - 2. miesto Skok do diaľky - Horváth Samuel - 9. miesto Vrh guľou - Kršková Alexandra - 4. miesto Vrh guľou - Franta Matej - 4. miesto Vrh guľou - Šupa Jakub - 5. miesto

      • Župná olympiáda - netradičné športy

      • Župná olympiáda – netradičné športy Dňa 28.4.2022 sa v Mestskej športovej hale konala súťaž v netradičných športoch. ROPE SKIPING – preskok cez švihadlo /Laura Gáliková, Sarah Filová, Filip Kukučka/ ABC FUTBALISTU – žonglovanie s loptou /Laura Gáliková, Ivan Mackovič, Filip Kukučka, Adam Štrbka) V preskoku cez švihadlo získala Sarah Filová (III.D) medzi dievčatami nádherné 1. miesto. V žonglovaní s loptou sa medzi chlapcami na peknom 3. mieste umiestnil Adam Štrbka (III.EB) a medzi dievčatami taktiež na peknom 3. mieste sa umiestnila Laura Gáliková (I.D). Oceneným gratulujeme, a všetkým súťažiacim ďakujeme za vzorné reprezentovanie školy.

      • Župná olympiáda - silový päťboj

      • Vo štvrtok dňa 28.4. sa v rámci Župnej olympiády konalo krajské kolo silového päťboja, kde chlapci (Šimon Schmidt, Mário Vláčil, Šimon Durdy, Matej Franta) získali 719 bodov a opäť suverénne zvíťazili a obsadili 1.miesto ! Chlapcom gratulujeme k fantastickým výkonom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Župná olympiáda - stolný tenis

      • V dňoch 28.4 - 29.4 sa koná Župná olympiáda kde sa zúčastnili aj študenti našej školy. V stolnom tenise obsadili chlapci výborné 2.miesto ( Jakub Šupa, Radoslav Šramo, Matej Pakanec a Oliver Malacký). Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a gratulujeme k úspechu.

      • Deň narcisov

      • Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky ku Dňu narcisov. V meste ste tak mohli 28.4.2022 stretnúť aj našich študentov ☺️

      • Ďalšie ocenenie Michala Trúchleho

      • Michal Trúchly (IV.EA) opäť úspešne reprezentoval školu a medzinárodnom kole súťaže Enersol v Českej republike získal ocenenie "Za vzornú reprezentáciu svojej krajiny a spoločenský prínos v presadzovaní šetrných technológií,obnoviteľných zdrojov energie a úsporných opratrení". Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

      • Basketbalisti boli druhí

      • Dňa 26.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu v basketbale. V súbojoch zdolali SPŠ Technickú, SPŠ Stavebnú no so SŠ J. Bottu prehrali. Celkovo sa umiestnili na peknom 2.mieste. Súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Postup v silovom päťboji

      • Dňa 22.4. 2022 sa študenti SPŠ Dopravná zúčastnili okresného kola silového päťboja študentov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl s 30timi pretekármi. Družstvo v zložení Šimon Durdy, Šimon Schmidt, Mário Vláčil a Martin Kabát predviedli obdivuhodné výkony a s viac ako 100 bodovým náskokom porazili SPŠ Technickú. Osobitne chceme vyzdvihnúť výkon Šimona Durdyho, ktorý bol ocenený ako najsilnejší pretekár. Chlapcom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a gratulujeme k 1. miestu a taktiež k postupu na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 28.4.2022.

      • Technická myšlienka roka

      • V súťaži Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite náš dnes reprezentovali Šimon Košťál a Michal Pažitný (IV.EC). Ďakujeme.

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • Lukáš Hovanec (II.EA)  obsadil 4.miesto a  Dávid Kojda (II.EA) 6.miestov krajskom kole Olympiády kritického myslenia. Blahoželáme.

       Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú žiakmi a žiačkami stredných škôl. Je zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov.Okrem zamerania na súťaž tiež projekt poskytuje metodiku kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou (SDA) a dopĺňa jej diapazón aktivít zameraných na šírenie kritického myslenia. 

      • Siemens mobility day

      • V pondelok na našej škole pre študentov odborov E prednášky zo spoločnosti Siemens mobility Žilina. Pre triedy III.EC a IV.EC prezenčne boli odprednášané témy : 1.Interlocking – Hardware 2.Logika fungovania železničného systému vďaka elektronickému stavadlu 3. Automatizovaná jazda vlaku vďaka technológii ATO (Automatic Train Operation) a pre triedy IV.EA a IV.E online témy : 1.Rádio technológie 2. Dátové siete a informačná bezpečnosť v železničnej doprave - Cyber & Network Security 3.Building Information Modeling (BIM) pre železnice Ďakujeme zamestnancom Siemens mobility za obohatenie vyučovacieho procesu.

      • Silový päťboj

      • Dňa 13.4.2022 sa konalo školské kolo v silovom 5-boji študentov našej školy. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1-4. mieste (Šimon Durdy, Matej Franta, Šimon Schmidt a Mário Vláčil), budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 22.4.2022.

      • Návšteva DOD na MTF

      • Dňa 8. apríla 2022 sa študenti III.C a IV.C zúčastnili Dňa otvorených dverí na MTF STU v Trnave, ktorý sa po dlhom čase konal prezenčnou formou. Všetkých zúčastnených privítala prodekanka doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Po úvodných slovách nasledovala prehliadka priestorov fakulty, a to hlavne laboratórií. Študenti si prezreli najmä Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Laboratórium výrobných zariadení a systémov. Veľký záujem bol najmä o simulátor zvárania, simulátor hasenia požiaru a ovládanie strojov a robotov v rámci virtuálneho prostredia výrobnej bunky.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie