• Amavet

    • 2023-24

    • Slováci a Slovenky majú dlhodobo nízky záujem nielen o voľby do Európskeho parlamentu (najbližšie sa budú konať 8. júna 2024) Navyše, demokracia nespočíva len v jednorazovej účasti vo voľbách. Bez záujmu o fungovanie spoločnosti idea demokracie nenapĺňa svoj potenciál.

     Naša škola sa rozhodla v tomto roku zapojiť i do inej kategórie zo súťaží AMAVET, aby podporila každý talent na našej škole, a to AMavet Junior Text.

     Autorky: Monika Janečková IV.D - Prečo voliť do Európskeho parlamentu?
                   Rebeka Raceková II.D - Čo by sa muselo stať, aby sme sa začali zaujímať o európske voľby?
     a autor : Martin Čišecký IV.EC - Ignorujeme európske voľby?
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie