• DofE

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

    •  

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. 

     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

     Program DofE na SPŠ dopravnej v Trnave :

     Na našej škole sa do programu zapájame od školského roka 2021-2022.

     Tím projektu :

     Ing. Peter Papík - kontakt : peterpapik.spsdtt@gmail.com - riaditeľ školy

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte vyškolených lektorov z radov učiteľov :

     Ing. Ingrid Görögová - kontakt : gorogova@hotmail.com- koordinátor projektu

     Ing. Eva Časárová - kontakt : evacasarova.spsdtt@gmail.com

     Ing. Zuzana Kudláčová - kontakt : kudlacova.spsd@gmail.com

     Mgr. Tatiana Štefániková, Dis.art. - kontakt : tana.stefanikova@gmail.com

     Ďalej budú na projekte spolupracovať : Ing. Milan Eliáš, Ing. Hana Šályová, Mgr. Alexandra Murphy, Mgr. Petra Melíšková, Ing. Jaroslav Čakovský, Mgr. Lucia Pastírová, Ing. Daniela Janíčková

     Pozri si motivačné videá : 

     https://www.youtube.com/watch?v=TGlpWe5k2Ek&list=PLX-oWHgYF8oMwtbsMVn7J9I3ouEe4lhK8#1

     https://drive.google.com/file/d/126Y-4h7JDJU8LykyOfPhrUoD0m1-6tmx/view