• Audit školy

        • Peer review

        • V dňoch 3.-4. apríla 2023 prebehol na našej škole audit Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP. Výsledná správa je tu : 3.5.2023_Spra__vaPR_SPS__DTT_final.pdf