• Audit školy

    • Peer review

    • V dňoch 3.-4. apríla 2023 prebehol na našej škole audit Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Peer Review – nástroj podporujúci zabezpečovanie kvality OVP. Výsledná správa je tu : 3.5.2023_Spra__vaPR_SPS__DTT_final.pdf

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie