• Cisco NetAcad

     • Cisco Networking Academy

     • Akademický program, ktorého cieľom je príprava špecialistov v oblasti informačných a sieťových technológií.  Študent získava prístup k aktuálnym informáciám a možnosť medzinárodne platnej certifikácie.

      Bližšie informácie : https://netacad.sk/

      Video o sieťových akadémiách : https://www.youtube.com/watch?v=r3vAr8zyrg8

      Ponúkame kurzy:

      INT v7 - Introduction to Networks Course

      Kurz „Úvod do sietí“ je zameraný na:

      • komunikáciu v sieti z pohľadu referenčného OSI modelu
      • konektivitu a sieťové médiá
      • IPv4 a IPv6 adresovanie
      • základnú konfiguráciu koncových a sieťových zariadení
      • budovanie a bezpečnosť malej siete

       

      SRWE v7 - Switching, Routing, and Wireless Essentials

      Kurz „Základy switchingu, routingu a bezdrôtových technológií“ je zameraný na:

      • princíp prepínania rámcov a základnú konfiguráciu switcha
      • VLAN, smerovania medzi VLANami , STP, DHCP v4 a v6, FHRP
      • technológie bezdrôtových lokálnych sietí
      • bezpečnosť lokálnych sietí
      • princíp smerovania paketov a konfiguráciu statického smerovania

       

      ENSA v7 - Enterprise Networking, Security, and Automation

      Kurz „Podnikové siete , bezpečnosť  a automatizácia“ je zameraný na:

      • dynamické smerovanie pomocou OSPFv2
      • bezpečnosť podnikových sietí ACL, VPN, IPsec
      • WAN technológie MetroEthernet, MPLS
      • konfiguráciu  NAT, QoS,
      • manažment sietí CDP, NTP, SNMP, SYSlog
      • návrh sietí a riešenie problémov
      • virtualizáciu a automatizáciu v sieťach

       

      CCNAS v2.01 – CCNA Security  do 31.6.2021

      Kurz „Bezpečnosť sietí “ je zameraný na:

      • moderné bezpečnostné hrozby
      • technológie AAA, ZPF, ASA, VPN
      • kryptografické systémy
      • zabezpečenie a testovanie siete

       

      Cenník:

      - študent SPŠD Trnava            30€ /kurz

      - študent inej školy                  150€ / kurz     

      - neakademický program      350€/kurz           minimálne 5 študentov na kurz

       

      Informácie na : 033-5521161, kl.13


      spsdtt@zupa-tt.sk

      ing.miroslav.madunicky@gmail.com

      peterpapik.spsdtt@gmail.com

       

      Prečo študovať program CISCO akadémie? Pozrite si Výsledky prieskumu uplatniteľnosti absolventov programu Cisco Networking Academy na Slovensku 

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie