• Oznamovanie protispoločenskej činnosti

    • Kontakt a Smernica

    • Subjekt verejnej správy Stredná priemyselná škola dopravná Trnava v súlade s novelizovaným ustanovením § 10 ods. 9 novelizovaného zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. určuje ako oznamovateľa protispoločenskej činnosti : 

     Mgr. Zuzana Kupcová - mail : kupcova.zuzana.spsdtt@gmail.com

     Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti : Smernica_o_protispolocenskej_cinnosti_od_1._9._2023_.pdf

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie