• Prečo si zvoliť nás?

    • Perspektíva a profesionálne uplatnenie
    • Pripravujeme pre prax a odborné vysokoškolské štúdium. Každý odbor má zmluvného partnera v praxi a spolupracujeme s vysokými školami.
    • Zážitkové učenie
    • Spájame odborné exkurzie s výletmi do prírody a sme v projekte Erasmus
    • Máme akreditovanú Jazykovú školu
    • Študenti sa môžu zdokonalovať v cudzom jazyku, prípadne študovať ďalší
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok už v pondelok 5.12.
    • 1. 12. 2022
    • Naša škola rozhodla zapojiť do krásnej vianočnej výzvy - Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?Cieľom výzvy je na Vianoce naplniť srdcia radosťou práve tým, ktorí si to zaslúžia najviac - našim seniorom.Ak máte záujem, môžete sa do výzvy zapojiť a priniesť svoju krabičku (musí byť zabalená do baliaceho papiera) do našej školy. Vítané sú aj samostatné potraviny/darčeky, baliaci papier alebo krabice od topánok. Niektoré krabičky sa tak môžu vytvoriť aj v škole. To, čo má krabička pre seniora obsahovať, posielam v prílohe.Krabičky/darčeky pre seniorov prineste: 5.12.2022 počas 1.a 2. vyuč. hod. do zasadacej miestnosti č. 41 (Pavilón C).Vopred Vám v mene školy a najmä našich seniorov ďakujeme! :-)

    • Výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok už v pondelok 5.12.: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí
    • 29. 11. 2022
    • Pozývame žiakov ZŠ, najmä deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 9.12.2022 od 13.00 do 16.00 hod. Predstavíme možnosti štúdia na našej škole, študijné odbory, štipendijné programy a zodpovieme na Vaše otázky.

    • Deň otvorených dverí: Čítať viac
    • Predvianočná Viedeň
    • 1. 12. 2022
    • Dňa 1.12.2022 putovali do predvianočnej Viedne dve skupiny študentov a učiteľov školy. Jeden organizovala Jazyková škola pre študentov, ktorí sa učia po nemecky, čiže pre študentov dopravnej akadémie a Jazykovej školy. Mali zabezpečený i odborný výklad. Druhý zájazd tvorili študenti tried tried 1.C, 1.D, 2.EA. 2.EB a 2C. Počas exkurzie si mali možnosť pozrieť pútavé expozície Prírodovedného múzea, ktoré sa nachádza na námestí Márie Terézie. Ďalšou zastávkou na potulke Viedňou bola galéria Albertína, ktorá bola založená v roku 1768. Okrem toho, že samotná budova patrí medzi architektonické skvosty v jej vnútri je možnosť navštíviť stálu expozíciu klasického i moderného umenia, pričom kľúčovými sú diela francúzskeho impresionizmu, post-impresionizmu, nemeckého expresionizmu, fauvizmu a ruskej avantgardy. Okrem stálej expozície nás v tomto roku privítala dočasná výstava amerického maliara J

    • Predvianočná Viedeň: Čítať viac
    • Digitálna koalícia
    • 1. 12. 2022
    • Riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing. Ivan Magdolen zastupovali školu dňa 1.12.2022 na rokovaní Digitálnej koalície v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva RNDr. Slavomíra Partilu.

    • Digitálna koalícia: Čítať viac
    • Súťaž v šachu
    • 1. 12. 2022
    • Dňa 30. 11. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali Tomáš Lupták, Samuel Drahoš, Dominik Blaško, Juraj Antal. Súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo siedmych trnavských škôl. Naši žiaci obsadili 15., 18., 19. a 20. miesto.

    • Súťaž v šachu: Čítať viac
    • EXPERT GENIALITY SHOW
    • 30. 11. 2022
    • Dňa 30.11.2022 si niektorí naši študenti v rámci súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, overovali svoje vedomosti z rôznych oblastí života

    • EXPERT GENIALITY SHOW: Čítať viac
  • Pre študentov, učiteľov a rodičov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Z našej histórie

   Pozrite si našu kroniku
   • Trnavský samosprávny kraj - zriaďovateľ školy
   • Talentcentrum TTSK
   • Siemens
   • Železnice Slovenskej republiky
   • Železničná spoločnosť Slovensko
   • Slovak Telekom
   • PSA Peugeot Citroën
   • ZSSK CARGO
   • Žilinská univerzita
   • SOPK
   • CISCO
   • SANET
   • Junior Achievement
   • Zelený certifikát