• Študuj dopravu

     • Pripravujeme

     •                          

      ŠTUDUJ DOPRAVU

      podujatie pod záštitou ministra dopravy Slovenskej republiky

       

      Zvýšiť záujem žiakov o štúdium na stredných odborných školách a vysokých školách v oblasti dopravy je cieľom spoločného podujatia Ministerstva dopravy SR, Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ďalších rezortných stredných odborných škôl, univerzít, rezortných zamestnávateľov vrátane železničných spoločností a vybraných regionálnych partnerov s názvom

      Kam po skončení základnej školy ŠTUDUJ DOPRAVU,

      ktoré sa uskutoční

       12. 10. 2023 v Trnave

       v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, Študentská 23,

      od 9.00 do 12.30 h.

      Návštevníkom podujatia budú predstavené odbory vzdelávania z oblasti dopravy,  ktoré je možné študovať na rezortných stredných odborných školách, prípadne vysokých školách. Žiakom základných škôl a mládeži odborníci poskytnú kariérové poradenstvo s odporúčaním ich ďalšieho študijného smerovania a výberu povolania. Súčasťou bohatého sprievodného programu budú ukážky výkonu povolaní najmä v cestnej doprave, riadenie rušňa prostredníctvom vlakového trenažéra, diagnostika vozidiel, dopravná výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky a cyklistickej dopravy, dopravné simulátory vrátane simulátora nárazu vozidla, nácvik poskytovania prvej pomoci, dopravné kvízy a súťaže.  Vstup na podujatie je bezplatný.

       

      Žiakom ponúkame najmä:

      Kariérové poradenstvo pomoc s výberom štúdia a povolania

      Informácie zo sveta práce predstavenie dopravných povolaní

      Dopravnú výchovu bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť cyklistu, dopravné simulátory

      Poskytovanie prvej pomoci nácvik zručností pri záchrane života

      Klub priateľov železníc Trnavy a okolia zároveň pozýva účastníkov podujatia na železničnú stanicu (nástupište č. 4) na prehliadku stálej expozície pamiatok železničnej dopravy.

       

      Kontaktná osoba (potvrdenie účasti na podujatí):

       

      PaedDr. Filip Kucej

      Tel.: 02/5949 4583

      E-mail: filip.kucej@mindop.sk

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie