• Študuj dopravu

     • O projekte

     •  

      V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,  so spoločnosťami Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. a Siemens s.r.o., ako aj s vybranými strednými odbornými školam, medzi ktoré patrila i aj Stredná priemyselná škola dopravná Trnava pripravili projekt Študuj dopravu.

      Dôvodom realizácie projektu je vážny nedostatok niektorých profesií, ktorý sa v nasledujúcich rokoch ešte prehĺbi. Preto sa spojili rezortné ministerstvo, zamestnávatelia a školy aby sa spoločnými silami pokúsili tento problém riešiť a osloviť rodičov, žiakov základných škôl a výchovných poradcov za účelom propagácie štúdia dopravných študijných a učebných odborov,pretože absolventov týchto odborov nečaká Úrad práce, ale istota zamestnania. 

      Vzhľadom na skutočnosť, že trh práce potrebuje aj vysoko kvalifikovaných odborníkov, vysokoškolské štúdium v oblasti dopravy je v záujme zamestnávateľov.

      Kontaktná osoba za Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR:

      PaedDr. Filip Kucej

      Tel: 02/5949 4583

      E-mail: filip.kucej@mindop.sk

       

       

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie