• Digitálne technológie

    • Základné užívateľské kompetencie v oblasti digitálnych technológií

    • Druh vzdelávania :Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v oblasti digitálnych technológií
     Poskytovateľ vzdelávania:
     Stredná priemyselná škola dopravná Trnava,
     Študentská 23, 917 45 Trnava,
     IČO: 491861
     Tel.: (033) 5521161, (033) 5521085
     Fax: (033) 5340681
     e-mail: spsdtt@zupa-tt.sk
     Odborný garant: PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

     Popis kurzu a bližšie informácie : Kurz_digitalnych_technologii.pdf

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie