• Digitálne technológie

    • Základné užívateľské kompetencie v oblasti digitálnych technológií

    • Druh vzdelávania :Cielené vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v oblasti digitálnych technológií
     Poskytovateľ vzdelávania:
     Stredná priemyselná škola dopravná Trnava,
     Študentská 23, 917 45 Trnava,
     IČO: 491861
     Tel.: (033) 5521161, (033) 5521085
     Fax: (033) 5340681
     e-mail: spsdtt@zupa-tt.sk
     Odborný garant: PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.

     Popis kurzu a bližšie informácie : Kurz_digitalnych_technologii.pdf