• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Stredná priemyselná škola dopravná na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • Telefón
    • spojovateľka : 033 -5521161
     riaditeľ : 033 - 5521085
     sekretariát: 033 - 5340681
    • Adresa školy
    • Študentská 23

     917 45 Trnava
     Slovakia
    • Vedenie školy a administratíva:
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy
     Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy
     Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia
     Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • IČO
    • 00491861
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie