• Zamestnanosť absolventov

     • Aktuálne štatistiky

     •                                            

                        

      Dlhodobo dosahujeme výborné výsledky v zamestnanosti absolventov. 

       

      Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - z hľadiska uplatnenia absolventov (väčšina našich študijných odborov vykazuje 0 % nezamestnanosť a priemerný plat absolventa 1135 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku. 

                         

       

      Škola má významných zmkuvných partnerov v praxi s ktorými úzko spolupracujeme a výsledkom toho je veľmi dobrá zamestnanosť absolventov po skončení školy.

      Máj 2019

      SPŠ dopravná Trnava

      Počet absolventov

      Počet nezamestnaných

      %

      máj 2019

      210

      3

      1,40%

       Okrem prípravy na zamestnanie sa nám darí pripravovať absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Veľká väčšina našich absolventov vysokú školu úspešne ukončí. Aj tieto výsledky viedli Fakuktu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity udeliť nám čestný titul Partnerská stredná škola. Vynikajúcu spoluprácu máme i s ďaľšími fakultami Žilinskej unverzity i s inými vysokými školami, napríklad Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave,

      Úspechy dosahujú naši študenti i na významných súťažiach na celoslovenskej úrovni(SOČ, Zenit, SYGA...) i medzinárodnej úrovni (Eco Shel Marathon) :  https://spsdtt.edupage.org/a/uspechy-a-vysledky-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1NyZzdWJwYWdlPTE%3D

      Výsledky našich študentov v externej časti maturitnej skúšky taktiež dosahujú v celoslovenskom porovnaní stredných odborných škôl nadštandartné hodnoty. (zdroj : Ineko)

       

       

       

      Podľa hodnotemia Ineko patríme k školám s veľmi dobrými výsledkami :

      Rebríček stredných odborných škôl v Trnave :

      Škola

      Body

      Obchodná akadémia Trnava

      7,9 škola s výbornými výsledkami žiakov

      Stredná zdravotnícka škola Trnava

      SPŠ dopravná Trnava

      SPŠ stavebná Trnava

      6,9 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,2 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ technická Trnava

      SOŠ automobilová Trnava

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SOŠ Pedagogická a sociálna akadémia bl.Laury

      SOŠ elektrotechnická Trnava

      SOŠ obchodu a služieb Trnava

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,5 škola s priemernými výsledkami žiakov

      GOS Trnava

      SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava

      3,8 škola s podpriemernými výsledkami žiakov

      3,6 škola s podpriemernými výsledkami žiakov

       

      Priemyslovky v kraji :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      SPŠ stavebná Trnava

       

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      6,2 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ technická Trnava

      SPŠ elektrotechnická Piešťany

      5,4 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,3 škola s dobrými výsledkami žiakov

       

      Dopravné školy na Slovensku :

      Škola

      Body

      SPŠ dopravná Trnava

      6,5 škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Bratislava

      SOŠ dopravná Prešov

      5,9 škola s dobrými výsledkami žiakov

      5,2 škola s dobrými výsledkami žiakov

      SPŠ dopravná Košice

      SPŠ dopravná Zvolen

      SOŠ dopravná Martin

      SOŠ dopravná Žilina

      4,9 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,4 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,3 škola s priemernými výsledkami žiakov

      4,0 škola s priemernými výsledkami žiakov

      Dopravná akadémia Trenčín

      3,7 škola s podpriemernými výsledkami žiakov