• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Rok 2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D-E s DPH 27.12.2021 Trnavská teplárenská a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva AIESEC Projekt Online Educate Slovakia 480,00 s DPH 14.12.2021 AIESEC Bratislava SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva Kúpna zmluva/RS/2021 Nákup rozhlasového systému 14.945.28 s DPH 02.12.2021 INOMA COMP, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva ZO/2021TTP8176-7 výkon činnosti zodpovednej osoby s DPH 29.11.2021 Osobný údaj.sk-TT, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva KB/ZO/2021KBP8176-8 kybernetická bezpečnosť s DPH 29.11.2021 Osobný údaj.sk-KB, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva P-2-2021 Prenájom - nápojový automat s DPH 25.11.2021 Dallmayr Vending & Office k.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva P-3-2021 Prenájom - bagetový automat s DPH 25.11.2021 FEKOLLINI s.r.o., SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva KZ 3/2021/KP302021K246 IROP-ostatný nábytok 7 884.00 s DPH 22.10.2021 Interiéry Riljak s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 1/PDG/2021 odborná pedagogická prax s DPH 14.10.2021 Trnavská univerzita so sídlom v Trnave SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 1/2021/KP302021K243 projekt IROP-e-učebnice 198.386.40 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 2/2021/KP302021K246 projekt IROP-laboratórny nábytok 156.741.12 s DPH 08.10.2021 DIDACTIC Martin, s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2020/KP302021K246 realizovanie diela - modelové koľajisko s DPH 30.09.2021 ATaC s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 110008698 doplnkové dôchodkové sporenie s DPH 09.09.2021 Uniqa d.d.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva TT102/2021 31.8.2021 s DPH 31.08.2021 ALATERE s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Objednávka 53/21 oprava prístupovej cesty do dvora školy 10.025.76 s DPH 16.08.2021 Silkot s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 671100 Odberový diagram s DPH 03.08.2021 Trnavská teplárenská a.s. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 7/2021/šatne oprava strechy 10 755,04 s DPH 02.07.2021 Firstav s.r.o. SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva P-1-2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov- BUFET s DPH 17.05.2021 Michal Borovan EVEREST SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 75/2021 finančný príspevok od Nadácie SPP 5 000,00 s DPH 13.05.2021 Nadácia SPP SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  Zmluva 2/2021 ISIC s DPH 26.04.2021 CKM združenie pre študentov,mládež a učiteľov SPŠ dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava Ing. Papík Peter riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/827