• Štipendijný program

     • Štipendiá pre nedostatkové profesie

     • Študuj a zarábaj !

      1. Študijné odbory 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách sú Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené ako nedostatkové na trhu práce a z toho dôvodu, je možné študentom vyplácať motivačné štipendium.

      ( o štipendiu : Motivacne_stipendium.pdf)

      2. Železnice Slovenskej republiky pripravili pre našich študentov štipendijný program na pokrytie nedostatkových profesií.Od teraz už od 1.ročníka ! 

      ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM ŽSR PRE ŠTUDENTOV SPŠD TRNAVA

       

      Spoločnosť

      Štipendium

      40 - 100 €/mesiac(podľa ročníka štúdia)

      Študijné odbory SPŠD

      3739 M,3760 M /E,D/ *

      Podmienky

      Lekárska prehliadka, psychotesty, prospech z odborných predmetov do 2,5

      Záväzok odpracovať

      3 roky

      Profesie

      Dispečer, výpravca, signalista, výhybkár, návestný majster, oznamovací a zabezpečovací dozorca, systémový administrátor, operátor GSM-R, vedúci prevádzky, elektrotechnik

      *- ŽSR prijmú do štipendijného programu v prípade záujmu aj uchádzača z iného študijného odboru našej školy.

      Bližšie informácie : https://www.zsr.sk/kariera/vzdelavanie-so-zsr/stipendijny-program/

      alebo riaditeľ školy : 033-5521085

      3. Železničná spoločnosť Slovensko a.s. 

      taktiež ponúka pre našich študentov Štipendijný program. Všetky podstatné informácie nájdete na  webovej stránke: https://www.zssk.sk/zeleznicne-stipendium-zssk/

      NAHLAD_ZS-19000-37_plagat_na_stredne_skoly-stipendium_A3.pdf

      alebo u riaditeľa školy : 033-5521085

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie