• SOČ

     • Krajské kolo 2021

     • Oficiálne výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 26.3.2021

      Aj v tomto ročníku krajského kola (organizátor Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany), ktoré sa konalo online formou sme dosiahli výborné výsledky – dve prvé, tri druhé a tri tretie miesta sú úspechom :

      1. miesto a postup do celoštátneho kola :

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

      Jakub Halaš (IV.CE-C) – Aerodynamika vozidla a návrh karosérie vozidla (konzultant : Ing. Hana Šályová)

      Kategória 11 – Informatika

      Tomáš Karel (IV.EB) – Inteligentný dom (konzultant Ing. Roman Ilavský)

      1. miesto a postup do celoštátneho kola :

      Kategória 02 – Matematika, fyzika  

      Tomáš Krasňanský (IV.EB) – Návrh konštrukcie fotovoltiky v RD (konzultant : Ing. Vladimír Brath)

      Kategória 05 – Životné prostredie, geografia, geodézia

      Jozef Doboš, Lukáš Marušinec (IV.CE-E) - Elektrický RC automobil so solárnym dobíjaním (konzultant Ing. Roman Ilavský)

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

      Juraj Halada (IV.EA) - Elektrická bodovačka článkov akumulátorov (konzultant : Ing. Vladimír Brath)

      1. miesto :

      Kategória 02 – Matematika, fyzika  

      Maroš Fandel,  Krištof Kulifaj (IV.EB) - Nízkofrekvenčný elektronkový zosilňovač (konzultant : Ing. Vladimír Brath)

      Kategória 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      Monika Zapletalová (IV.DT): Pracovný zošit pre účtovnú dokumentáciu v softvéri Omega pre ekonomickú prax (konzultant: Ing. Ľubica Gergelyová)

      Kategória 15 - Ekonomika a riadenie 

                    Michaela Danišová (IV.DT) : Ako budovať spokojnosť zákazníka vo firme (konzultant: Ing. Ľubica Gergelyová)

       

                    Blahoželáme k úspechu a ďakujeme študentom i konzultantom k výbornej reprezentácii školy.                                                                                       

       

       

      Ing. Peter Papík

                                                                                                      riaditeľ školy