• SOČ

     • Krajské kolo 2024

     • Výsledky krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 22.3.2024

       

      Krajské kolo SOČ sa konalo na SOŠ obchodu a služieb, Z.Kodálya 765, Galanta a naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky :

       

       

      Kategória 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      2. miesto a postup do celoštátneho kola

      Anita Hutárová IV.A – názov projektu : Ekologická jazda do školy

             Konzultant : Ing. Daniela Janíčková

       

      Kategória 07 – Pôdohospodárstvo

      1. miesto a postup do celoštátneho kola

      Lukáš Kulich, Pavol Ocelka IV.EA – Inteligentný kvetináč

      Konzultant : Ing. Vladimír Brath

       

      Kategória 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

      2. miesto a postup do celoštátneho kola

      Tomáš Varga IV.EC, názov projektu: Riadiaci pult rušňa pre modelovú železnicu

      Konzultant : Ing. Marko Engler, PhD.

       

      Kategória 12 – Elektrotechnika,hardware, mechatronika

      2. miesto a postup do celoštátneho kola

      David Kováč IV.EC -  názov projektu : Inteligentné parkovisko

      Konzultant : Ing. Michal Sališ

       

      Kategória 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto a postup do celoštátneho kola

      Alex Czompoly a kolektív :Andrej Chynoradský, Jakub Cuninka, Lukáš Hovanec IV.EA – názov projektu : Online učebnica SJL

      Konzultant : PaedDr. Veronika Gabaľová

      3. miesto

      Radoslav Šramo IV.EC   - názov projektu :  Návestná sústava

      Konzultanti : Ing. Peter Papík, Ing. Marko Engler, PhD., Ing. Miroslav Duda

       

      Kategória 15 - Ekonomika a riadenie 

      1. miesto a postup do celoštátneho kola

      Bianka Hasajová IV.A – názov projektu : Výber a proces získavania zamestnancov podniku

      Konzultant Ing. Ľubica Gergelyová

       

      Celoštátne kolo sa uskutoční vbdňoch 24.-26.4.2024 v Nitre na SOŠ veterinárnej.

       

       

      Ďakujeme študentom i konzultantom za vynikajúcu reprezentáciu školy.

       

       

       

                                                                                                                      Ing. Peter Papík

                                                                                                                         riaditeľ školy    

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie