• Vzdelávanie dospelých - info

     • Podnikaleľská činnosť

     • Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave na základe súhlasu zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja a získaného živnostenského listu má oprávnenie na vzdelávanie dospelých, Vzdelávanie dospelých vykonávame v nasledovných oblastiach : 

      - na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce ponúkame akreditované kurzy podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21, §22, §23 - elektrické zariadenia do 1000 V vrátane bleskozvodov, trieda objektov A a taktiež ponúkame AKTUALIZAČNÚ PRÍPRAVU. Bližšie informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/text10/?

      - na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný vzdelávací program "Elektrotechnické minimum" na získanie elektrotechnickej kvalifikácie pre absolventov stredných škôl neelektrotechnických smerov. Bližšie informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/text12/?

      - na základe udelenej akreditácie Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ponúkame akreditovaný vzdelávací program Logistika v preprave tovarov. Bližšie informácie tu : https://spsdtt.edupage.org/a/logistika-v-preprave-tovarov

      - ponúkame jazykové kurzy v akreditovanej Jazykovej škole pre našich študentov i pre verejnosť. Bližšie informácie : https://spsdtt.edupage.org/text35/?

      - pripravujeme na skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v kurze Dopravca v cestnej doprave https://spsdtt.edupage.org/text38/?

      - ponúkame i kurz podvojného účtovníctva https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text53&subpage=0

      - pre záujemcov o zamestnanie v oblasti digitálnych technológií máme v ponuke kurz Základné užívateľské kompetencie v oblasti digitálnych technológií

       

      Ak ste nenašli v ponuke kurz, ktorý potrebujete, vieme Vám podľa personálnych a materiálnych možností školy po vzájomnej dohode pripraviť pre ucelené skupiny kurz podľa Vašich požadaviek.