• Podvojné účtovníctvo

     • Kurz

     •                                                        

      Prihlás sa do novootvoreného kurzu a naši školitelia sa budú snažiť odovzdať Vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi v praxi - odborníkmi na podvojné účtovníctvo. Keďže účtovníctvo podlieha zákonom, našim cieľom je zoznámiť Vás so súvisiacou legislatívou. Získate účtovné vedomosti založené na Opatrení Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva. Školenie Vás pripraví nielen na samotné účtovanie, ale dozviete sa čo sú to účtovné doklady, aké náležitosti musia spĺňať, ako a kde sa evidujú, aké základné tlačivá potrebujete k svojej práci a mnoho ďalších informácií.

      Pre koho je kurz určený

      Kurz je určený nezamestnaným,  absolventom stredných a vysokých škôl neekonomického zamerania, záujemcom o získanie, resp. rozšírenie odborných znalostí pre spracovanie a vedenie účtovnej a ekonomickej agendy v praxi.

      Počas kurzu sa zoznámite aj s účtovným programom a Vaše znalosti si upevníte výučbou na počítači.

      Profil absolventa školenia:

      Absolvent získa vedomosti :  základy vedenia podvojného účtovníctva, základy ovládania softvéru pre vedenie podvojného účtovníctva.

      Celkový rozsah vzdelávania :  70 hodín  (dni podľa dohody)

                                                                                                         

       

      Cena kurzu:  150 € /osoba bez DPH - 180 € / osoba s DPH   (zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium )

      Sme platcami DPH.

       

      Obsah kurzu:

       

      1. Zákon o účtovníctve
      2. Obsah a forma súvahy
      3. Sústava účtov
      4. Vedenie pokladne
      5. Náležitosti účtovných dokladov
      6. Účtovné zápisy a účtovné knihy
      7. Základné účtovanie rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve
      8. Náklady a výnosy podniku
      9. Zisťovanie a účtovanie hospodárskeho výsledku
      10. Založenie novej databázy  v programe OMEGA
      11. Evidencia účtovných dokladov
      12. Fakturácia
      13. Uzávierky a tlač dokladov

       

      Kontakt : Ing. Andrea Kabátová e-mail: kab.andrea@gmail.com

       

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie