• Železniční modelári

    • Krúžok železničných modelárov

    • Na škole pracuje Krúžok železničných modelárov pod vedením Ing. Marka Englera, PhD.

      

     Významnú úlohu v podpore študentov so záujmom o železničnú dopravu zastáva aj krúžok železničných modelárov na škole. V rámci krúžku si majú študenti možnosť zhotoviť vlastné koľajisko vrátane krajiny a stavieb, ďalej rôzne elektrické zapojenia aktívnych prvkov modelovej železnice alebo naprogramovať počítač či priemyselný logický automat na ovládanie koľajiska modelovej železnice. Výsledok svojej činnosti môžu použiť ako prácu stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) alebo aj praktickej časti maturitnej skúšky (PČOZ). Tiež majú možnosť pracovať na školských koľajiskách, ktoré sa neustále rozširujú a zdokonaľujú.

      

     Krúžok v súčasnosti používa dve najrozšírenejšie modelárske veľkosti H0 (mierka 1:87) a TT (mierka 1:120), pričom má aj skúšobné koľajisko pre veľkosť N (mierka 1:160).

      

     Na SPŠ dopravnej v Trnave sa už nachádza niekoľko koľajísk modelovej železnice a v súčasnosti prebieha postupná výstavba prvých segmentov modulového koľajiska.

          

      

     Škola má i profesionálne postavené "Eurokoľajisko", fotky z neho tu : https://spsdtt.edupage.org/photos/?eqa=Y21kPUdhbGxlcnlFZGl0b3ImZGlyaWQ9NjU0JmFsYnVtaWQ9YWxidW0%3D

     Video tu : https://youtu.be/6tsMbzvW7Ms

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie