• Predstavenie školy

    • SPŠ dopravná Trnava

    •  

      

                                                                          

     Propagčné video o škole : https://youtu.be/xQl3wbdUWHY

      

      

      

      

     Ciele školy : Absolvent SPŠ dopravnej v Trnave má byť zdravo sebavedomý mladý človek so všeobecným prehľadom a dobrou základnou znalosťou študovaného odboru, aby sa v ňom mohol uplatniť v praxi, alebo pokračovať v jeho štúdiu na vysokej škole. Má byť schopný prezentovať a obhajovať svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore i po anglicky.

     Študijné odbory 

     2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie ● 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť ● 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie v doprave  ● 3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika ● 3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave, zasielateľstvo

     Prehľad študijných odborov nájdete tu : https://spsdtt.edupage.org/a/studijne-odbory

     Študenti školy majú zľavy v autoškole : https://spsdtt.edupage.org/a/autoskola

     Ponúkame i akreditovanú Jazykovú školu a vzdelávacie kurzy pre dospelých

     kurzy cudzích jazykov /https://spsdtt.edupage.org/a/jazykova-skolaelektrotechnické minimum /3-mesačný akreditovaný kurz na získanie elektrotechnickej kvalifikácie/ • kurzy pre elektrotechnikov podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. /§21-23 na získanie, alebo obnovenie elektrotechnickej spôsobilosti/ • externé 1-ročné štúdium odborných predmetov v študijnom odbore 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách /končiace maturitnou skúškou/ • kurz CISCO akadémie /medzinárodne akreditovaný kurz na získanie kvalifikácie špecialista počítačových sietí/ • kurz Dopravca v cestnej doprave /príprava na skúšku odbornej spôsobilosti• kurz Logistika v preprave tovarov /akreditovaný rekvalifikačný kurz

     Bližšie o kurzoch : https://spsdtt.edupage.org/a/vzdelavanie-dospelych-info

     Nájdete nás i na sociálnych sieťach :

     Facebook: https://www.facebook.com/spsdtt/

     Instagram : https://www.instagram.com/spsdtt/ 

     youtube kanál SPŠ dopravná Trnava : https://www.youtube.com/channel/UCcIEcUnOAJJKM2ild5ESn-g/videos

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie