• Dopravca v cestnej doprave

     • Príprava na odbornú spôsobilosť

     • Príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave

      Pripravujeme kurz v termíne 2.- 3.6.2023 so začiatkom 2.6. o 14.00 hod.

                                                               

       

      Cieľom školenia je pripraviť účastníkov k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

      Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:
      A) Občianske právo
      B) Obchodne právo
      C) Sociálne právo
      D) Daňové právo
      E) Obchodné a finančné riadenie podniku
      F) Prístup na trh
      G) Technické normy a technické aspekty prevádzky
      H) Bezpečnosť na cestách  

       

      Pre koho je kurz určený

      Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej dopravy a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy.

       

      Aké vzdelanie musí mať účastník školenia

      Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.

      Profil absolventa školenia

      Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy.

       

      Celkový rozsah vzdelávania : 30 hodín    Piatok 15:00  -   19:00

                                                                              Sobota  8:00  -   19:00

       

      Cena kurzu: 175 €/osoba bez DPH  - 210 € / osoba s DPH(zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium )

       Sme platcami DPH.                                                             

                                                                             

       Kontakt a prihlásenie : zdenka.posingerova@gmail.com