• Dopravca v cestnej doprave

          • Príprava na odbornú spôsobilosť

          • Príprava na odbornú spôsobilosť dopravcu v cestnej nákladnej doprave

            Pripravujeme kurz v termíne 1.- 2.3.2024 so začiatkom 1.3. o 14.00 hod.

                                                                     

             

            Cieľom školenia je pripraviť účastníkov k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

            Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:
            A) Občianske právo
            B) Obchodne právo
            C) Sociálne právo
            D) Daňové právo
            E) Obchodné a finančné riadenie podniku
            F) Prístup na trh
            G) Technické normy a technické aspekty prevádzky
            H) Bezpečnosť na cestách  

             

            Pre koho je kurz určený

            Kurz je určený predovšetkým pre prevádzkovateľov cestnej dopravy a vedúcich dopravy, ktorí nespĺňajú požiadavky na odbornú spôsobilosť na vykonávanie cestnej dopravy.

             

            Aké vzdelanie musí mať účastník školenia

            Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie bez maturity.

            Profil absolventa školenia

            Absolvent získa vedomosti z najnovších predpisov a ich aplikácie, ktoré bezprostredne ovplyvňujú vykonávanie cestnej nákladnej dopravy.

             

            Celkový rozsah vzdelávania : 30 hodín    Piatok 15:00  -   19:00

                                                                                    Sobota  8:00  -   19:00

             

            Cena kurzu: 175 €/osoba bez DPH  - 210 € / osoba s DPH(zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium )

             Sme platcami DPH.                                                             

                                                                                   

             Kontakt a prihlásenie : zdenka.posingerova@gmail.com

             

             

    • Kontakty

      • Stredná priemyselná škola dopravná
      • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
      • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
      • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
      • 00491861
    • Prihlásenie