• Cena riaditeľa školy

    • 2022

    • Riaditeľ školy udelil Cenu riaditeľa školy pri príležitosti 17.novembra - medzinárodného dňa študentstva - za vynikajúcu reprezentáciu školy a veľmi dobré študijné výsledky Nikole Gvistovej a Rastislavovi Bacigalovi (IV.EA), Tomášovi Vargovi a Martinovi Čišeckému (III.EC) a Denisovi Miklovičovi (IV.C).

                                                                   

      

     2021

     Za úspešnú reprezentáciu školy v odborných súťažiach a veľmi dobré študijné výsledky udelil riaditeľ školy pri príležitosti 17. novembra - medzinárodného dňa študentov - Cenu riaditeľa Michalovi Trúchlemu (IV.EA)

      

                                                              

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie