• Elektrotechnické minimum

     • Akreditovaný program

     • ponúka

      akreditovaný vzdelávací program na získanie elektrotechnickej kvalifikácie elektrotechnické minimum.

      Najbližší kurz otvárame v septembri 2023, prihlášky už prijímame (v tomto šk.roku sú kurzy už obsadené).

       ponúkame i uzatvorené kurzy pre firmy podľa dohody

      Info : 0911718770

       

       

      Cieľová skupina :

      Skupina občanov (aj zamestnancov) s minimálne stredným odborným vzdelaním technického zamerania (výučný list) alebo úplným stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie) alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúca možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach.

       

       

      Program je kombinovaný prezenčnou a dištančnou formou výuky. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy (12 piatkov popoludní a sobôt, alebo podľa dohody). Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania po ktorom možno absolvovať kurz Odbornej spôsobilosti elektrotechnika (tiež na našej škole) v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

      Cena kurzu : 650 € / osoba bez DPH - 780 s DPH / osoba  (zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia).

      Sme platcami DPH.

      Leták o programe : Elektrotechnicke_minimum-letak_NEW(1).docx