• Elektrotechnické minimum

     • Akreditovaný program

     • ponúka

      akreditovaný vzdelávací program na získanie elektrotechnickej kvalifikácie elektrotechnické minimum.

      Najbližší kurz otvárame v apríli 2024 (prihlášky už prijímame).

       ponúkame i uzatvorené kurzy pre firmy podľa dohody

      Info : 0911718770

       

       

      Cieľová skupina :

      Skupina občanov (aj zamestnancov) s minimálne stredným odborným vzdelaním technického zamerania (výučný list) alebo úplným stredným odborným vzdelaním (maturitné vysvedčenie) alebo úplným stredným všeobecným vzdelaním - gymnázium (maturitné vysvedčenie) bez elektrotechnickej kvalifikácie, hľadajúca možnosť buď úplne nového uplatnenia v profesii s elektrotechnickým zameraním alebo pri zotrvaní v súčasnom zamestnaní so zámerom prejsť do pracovnej oblasti súvisiacej s činnosťou na elektrických zariadeniach.

       

       

      Program je kombinovaný prezenčnou a dištančnou formou výuky. Prezenčná forma prebieha v odborných učebniach školy (12 piatkov popoludní a sobôt, alebo podľa dohody). Štúdium končí osvedčením o získaní elektrotechnického vzdelania po ktorom možno absolvovať kurz Odbornej spôsobilosti elektrotechnika (tiež na našej škole) v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z.

      Cena kurzu : 650 € / osoba bez DPH - 780 s DPH / osoba  (zahŕňa prezenčnú výuku, materiály na štúdium, konzultácie, skúšku a vydanie osvedčenia).

      Sme platcami DPH.

      Leták o programe : Elektrotechnicke_minimum-letak_NEW(1).docx

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie