• Kontakty na učiteľov

    • Kontakty na učiteľov

    • Priezvisko

     Meno

     Titul

     mail

     Funkcia

     Papík

     Peter

     Ing. 

      

     peterpapik.spsdtt@gmail.com

     riaditeľ školy

     Magdolen

     Ivan

     Ing. 

      

     magdolen.spsdtt@gmail.com

     zástupca riaditeľa školy

     Selecká

     Dana

     Ing. 

      

     dana.selecka@gmail.com

     zástupca riaditeľa školy

     Augustínová

     Ivana

     Ing. 

      

     augustinova.spsdtt@gmail.com

     vedúca študijného odboru 2675 M elektrotechnika v PK ELIN

     Bartošová

     Sandra

     Mgr.

      

     bartosovasandra36@gmail.com

      

     Beránková

     Klaudia

     PhDr.

      

     klaudia.berankova@gmail.com

      

     Brath

     Vladimír

     Ing. 

      

     vbrath.spsdtt@gmail.com

     predseda predmetovej komisie elektrotechniky a informačných technológií

     (PK ELIN) a zodpovedný za projekt Erasmus plus

     Cuninka

     Peter

     Mgr. 

      

     peto.cuninka@gmail.com

      

     Čakovský

     Jaroslav

     Ing. 

      

     jaroslav.cakovsky@gmail.com

      

     Časárová

     Eva

     Ing. 

      

     evacasarova.spsdtt@gmail.com

      

     Demovičová

     Tatiana

     Mgr. 

      Dis.art.

     tana.stefanikova@gmail.com

      

     Drdúl

     Jakub

     Mgr.

      

     kubo.drdul@gmail.com

      

     Duda

     Miroslav

     Ing. 

      

     duda.miroslav.piestany@gmail.com

      

     Duranová

     Lucia

     Ing. 

      

     duranlb@hotmail.com

     vedúca oddelenia ekonomiky v PK PED

     Eliáš

     Milan

     Ing. 

      

     eliasmilan.spsdtt@gmail.com

     predseda predmetovej komisie automobilovej techniky (PK AUTO)

     Engler

     Marko

     Ing. 

     PhD.

     engler.marko.spsdtt@gmail.com

     vedúci študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a

     telekomunikáciách v PK ELIN a zodpovedá za modelársky klub 

     Gabaľová

     Veronika

     PaedDr.

      

     veronika.gabalova@gmail.com

      predseda predmetovej komisie informatiky (PK INF)

     Gergelyová

     Ľubica

     Ing. 

      

     lubica.gergelyova@gmail.com

     zodpovedná za projekt Erasmus plus

     Geršiová

     Monika

     Mgr.

      

     monika.gersiova22@gmail.com

      

     Gonos

     Róbert

     Mgr. 

      

     rgonos@centrum.sk

     predseda predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy (PK TSV)

     Görögová

     Ingrid

     Ing.

     PhD.

     gorogova@hotmail.com

     koordinárorka programu DofE

     Chynoranská

     Jana

     Mgr.

      

     vlachovicova.jana@gmail.com

      

     Ilavský

     Jozef

     Mgr.

      

     ilavsky.jozef@gmail.com

      predseda predmetovej komisie prírodovedných predmetov (PK PVP)

     Ilavský

     Roman

     Ing. 

      

     rilavsky.spsdtt@gmail.com

      

     Janíček

     Roman

     Ing.

      

     roman.janicek.spsdtt@gmail.com

      

     Janíčková

     Daniela

     Ing. 

      

     janickovadanka@gmail.com

      vedúca oddelenia dopravy v PK PED

     Juríková

     Kristína

     Ing.

      

     kristinkajurikova@gmail.com

      

     Kabátová

     Andrea

     Ing. 

      

     kab.andrea@gmail.com

      

     Kučerák

     Jozef

     Mgr.

      

     jozefisko@gmail.com

      

     Kucharíková

     Viera

     PhDr.

      

     vierkakucharikova32@gmail.com

     vedúca oddelenia nemeckého jazyka v PK CUJ

     Kupcová

     Zuzana

     Mgr.

      

     kupcova.zuzana.spsdtt@gmail.com

     supervízor – stredný manažment

     Madunický

     Miroslav

     Ing. 

      

     ing.miroslav.madunicky@gmail.com

     zodpovedá za CISCO akadémiu 

     Moncmanová

     Dáša

     Ing. 

      

     damokral@gmail.com

      

     Pechová

     Katarína

     Mgr. 

      

     malena.suhajko@gmail.com

     predseda predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov (PK SPV)

     Poledňáková

     Daniela

     Mgr. 

      

     polednakovad@gmail.com 

     špeciálny pedagóg

     Pösingerová

     Zdenka

     Ing. 

      

     zdenka.posingerova@gmail.com

     predseda predmetovej komisie prevádzky a ekonomiky dopravy (PK PED)

     Radošovská

     Zuzana

     Mgr.

      

     zuzi.radosovska@gmail.com

      

     Rehová

     Michaela

     Ing.

      

     michaela.rehova@gmail.com

      

     Remža

     Igor

     Ing. 

      

     igor.rogi82@gmail.com

      

     Sališ

     Michal

     Ing. 

      

     michal.salis.spsdtt@gmail.com

      

     Sokol

     Peter

     Mgr.

     PhD.

     psokol.spsdtt@gmail.com

      

     Sopoliga

     Alexander

     Mgr.

      

     alexander.sopoliga@gmail.com

      

     Šályová

     Hana

     Ing. 

      

     hsalyova@gmail.com

     kariérový poradca a výchovný poradca

     Štubňová Bachratá

     Nina

     Mgr.

      

     stubnovabachratanina@gmail.com

      

     Teyerl

     Ľuboš

     Ing.

      

      

      

     Tužinská

     Gabriela

     Mgr.

      

     Gabriela.rosiarova@gmail.com

      

     Švecová

     Kamila

     Mgr. 

      

     kamila.svecova@gmail.com

      

     Truchliková

     Lenka

     Mgr. 

      

     lenockatruchlikova@gmail.com

     predseda predmetovej komisie cudzích jazykov (PK CUJ)

     a vedúca jazykovej školy

     Vavrová

     Barbora

     Mgr.

      

     barbora.vavrova13@gmail.com

      

     Vráblová

     Kristína

     Ing.

      

     kristina.vrabel@gmail.com

      

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie