• Siemens - spolupráca

     • Spolupráca so spoločnosťou

     • SPŠ dopravná Trnava a spoločnosť Siemens nadviazali spoluprácu o podpore odborného vzdelávania na študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

      Odborné zameranie SPŠD na železničnú zabezpečovaciu techniku je v oblasti stredných škôl jedinečné a preto sa Siemens rozhodol podporiť aktivity poskytujúce študentom možnosť spojiť svoje teoretické znalosti s praxou. Podpora vzdelávania si dáva za cieľ prehĺbiť odborné znalosti študentov v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky a poskytnúť im možnosť tieto znalosti využiť pri praktických úlohách. 

      Keďže Siemens považuje oblasť železničnej zabezpečovacej techniky za perspektívnu a má záujem na spolupráci v tejto oblasti, poskytne študentom študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách SPŠD Trnava nasledovnú podporu :

      • Testovacie simulačné zariadenie na výuku zabezpečovacej techniky
      • Odborné prednášky v oblasti zabezpečovacej techniky
      • Súťaže o hodnotné ceny pre najlepšie práce v oblasti zabezpečovacej techniky
      • Vybraným študentom zamestnanie v spoločnosti Siemens ( hlavné požiadavky : logické myslenie, výborné znalosti zo zabezpečovacej techniky, Autocad-u a nemeckého (príp. anglického) jazyka.
      • Spoluprácu študentom , ktorí budú v odbore pokračovať na Žilinskej univerzite – študijný program Automatizácia
      • Odbornú exkurziu v laboratóriu Siemens v Žiline
      • Odbornú exkurziu do laboratórií Siemens vo Viedni

       

      Bližšie informácie : Ing. Peter Papík,riaditeľ SPŠD Trnava 

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie