• Siemens - spolupráca

     • Spolupráca so spoločnosťou

     • SPŠ dopravná Trnava a spoločnosť Siemens nadviazali spoluprácu o podpore odborného vzdelávania na študijnom odbore elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

      Odborné zameranie SPŠD na železničnú zabezpečovaciu techniku je v oblasti stredných škôl jedinečné a preto sa Siemens rozhodol podporiť aktivity poskytujúce študentom možnosť spojiť svoje teoretické znalosti s praxou. Podpora vzdelávania si dáva za cieľ prehĺbiť odborné znalosti študentov v oblasti železničnej zabezpečovacej techniky a poskytnúť im možnosť tieto znalosti využiť pri praktických úlohách. 

      Keďže Siemens považuje oblasť železničnej zabezpečovacej techniky za perspektívnu a má záujem na spolupráci v tejto oblasti, poskytne študentom študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ale i študijného odboru 2675 M elektrotechnika  SPŠD Trnava nasledovnú podporu :

      • Testovacie simulačné zariadenie na výuku zabezpečovacej techniky
      • Odborné prednášky v oblasti zabezpečovacej techniky
      • Vybraným študentom zamestnanie v spoločnosti Siemens ( hlavné požiadavky : logické myslenie, výborné znalosti zo zabezpečovacej techniky, Autocad-u a anglického jazyka.
      • Spoluprácu študentom , ktorí budú v odbore pokračovať na Žilinskej univerzite – študijný program Automatizácia
      • Odborné exkurzie v laboratóriách Siemens Mobility

      Dňa 5.2.2024 bola podpísaná nová zmluva o spolupráci : 

      Ramcova_zmluva_o_vzajomnej_spolupraci_-_SIEMENS.pdf

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie