• Blog riaditeľa

   • Pár slov na záver
    • Pár slov na záver

    • 26.06.2023 14:41
    • Máme tu koniec školského roka, aký bol?
      
    • Rýchly, úplný, plný a úspešný - taký bol uplynulý školský rok . Prešiel veľmi rýchlo, ako to už v škole býva, že sa ani nenazdáme a ďalší rok je preč. Školský rok bol konečne zase neprerušený dištančným vzdelávaním a úplný v prezenčnej výuke.

     Bol plný akcií, nepamätám si, že by sme mali niekedy viac sprievodných a mimoškolských akcií a aktivít ako v tomto roku. Otvorenie školského roka ministrom a županom, akcia Študuj dopravu so štátnym tajomníkom aj županom, celoslovenské rokovanie riaditeľov SPŠ u nás na škole, prezentácia školy na akciách Kam na strednú, Učiaca sa Trnava, Vedecký veľtrh, Slovensko bez dymu, Mladý tvorca, účasť študentov na logistickej a železničiarskej konferencii a ďalších podujatiach, pokračujúca a rozširujúca spolupráca s partnerskou školou v Břeclavi, to všetko prezentovalo školu a jej výsledky smerom navonok.

     Aktivity pre študentov ako Erasmus, DofE, kurzy ochrany života a zdravia v prírode  spojené s odbornými exkurziami, exkurzie na partnerských vysokých školách a firmách, výlety do zahraničia s edukatívnym programom organizovaných Jazykovou školou, lyžiarske kurzy a bohaté športové aktivity, ale i vydávanie školského časopisu DelTTa, či aktivity železničných modelárov boli vhodnými aktivitami vo výchovnovzdelávacom procese.

     Tento rok sme dosiahli i výrazné úspechy. Medzinárodný s tímom Dopraváci na súťaži Shell Eco marathon, 18.miesto v súťaží, kde sú účastníci s celého sveta považujem za veľký úspech. So svojím elektromobilom uspeli i v celoslovenskej súťaži Mladý tvorca, kde získali krásne druhé miesto. Aj víťazstvo v súťaži Enersol nám zabezpečilo účasť v medzinárodnom prezentačnom kole. Dve prvé miesta v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti sú doteraz najväčším úspechom školy v tejto súťaži. Druhé miesto študentov našej školy v súťaži IT fitness test je tiež pekným úspechom. Druhé miesto na Slovensku sme získali i súťaži Maják pre dopravu.  Celoslovenský úspech – vicemajstri v päťboji – zase spolu s ďalšími športovými aktivitami a výsledkami dokazuje, že telesná a športová výchova je na našej škole na oveľa vyššej úrovni ako v minulosti. K tomu treba prirátať i úspechy v krajských či okresných kolách ďalších odborných i športových súťaží.

     Za tým všetkým je kvalitná práca našich pedagógov, ktorá vysoko presahuje pracovnú dobu, no žiaľ i finančné možnosti školy ich dostatočne ohodnotiť. No moje poďakovanie im v plnej miere patrí. To patrí i nepedagogickým zamestnancom, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou školy a dotvárajú atmosféru v nej.

     Ďakujem i našim absolventom, že si vybrali našu školu a verím, že v ďalšom živote uplatnia poznatky získané u nás a budú úspešní. Poteší ma, keď nám prídu porozprávať, ako sa im darí.

     A taktiež ďakujem všetkým spolupracujúcim rodičom, ktorí sa cez rodičovské združenia, edupage, OZ Semafor, či Radu školy vhodne zapájali do života školy. Ďakujem rodičom, ktorí boli oslovení a zapojili sa do auditu školy. Jeho výsledok: „Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave naplnila svoju povesť. Je to škola, ktorá má štandardy nastavené vysoko a len veľmi nerada je v pozícii, kedy musí skonštatovať, že neboli splnené. Je si vedomá súčasnej situácie v školstve, v odbornom školstve a na trhu práce. Je si vedomá, že súčasťou moderných trendov je ich neustála zmena, a preto sa snaží neustále zlepšovať“ je pre školu potešiteľný, ale i zaväzujúci.

     Prajem Vám všetkým pekné leto.

                                                                                                                           Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie