• Blog riaditeľa

   • Ako (ne)dostať 5 na maturite (odkaz pre nižšie ročníky) II., alebo hrach na stenu
    • Ako (ne)dostať 5 na maturite (odkaz pre nižšie ročníky) II., alebo hrach na stenu

    • 28.05.2023 10:27
    • Do roka a do dňa....
    • Takmer presne pred rokom som tu uverejnil blog „Ako (ne)dostať 5 na maturite (odkaz pre nižšie ročníky)“ po skúsenosti zo skúšania na ústnej maturite v minulom roku. Bol som ešte čerstvo „rozpálený“ z nezodpovednosti niektorých študentov a nižším ročníkom som chcel prezentovať dobre mienené rady. Výsledok?  Po roku som skúšal na ústnej odbornej maturite znova (triedy IV.EA a IV.EC) a žiaľ musím skonštatovať, že ako by som pred rokom a potom aj na hodinách, keďže som v týchto triedach aj učil, hrach na stenu hádzal. Mohol by som celý blog prekopírovať a uviesť ho znova, len opraviť číslo študentov, ktorí neuspeli. A žiaľ je vyššie – z tej skupiny, kde som skúšal - 13,3 % !

     Len zopakujem, že študenti môžu na maturite použiť vlastné referáty z odborných predmetov. Je to legálny „ťahák“, z ktorého možno počas prípravy na odpoveď čerpať. Tak prečo taký výsledok ? To ozrejmia niektoré odpovede - citáty od maturitného stola na otázku : veď tieto veci ste mali v referáte, prečo ste to nepoužili ?: „ten referát som si tam nedal“ (študenti si pred maturitou ukladajú referáty na nosič, ktorý odovzdajú a potom môžu použiť na maturite). „Prečo?“ „Neviem na ktorom notebooku som to robil a nenašiel som to“ Učiteľ : „ale veď sú všetky na edupage, tak Vám ten Váš referát otvorím na edupage a popíšte mi ten obvod“, odpoveď : „ja to neviem, nerobil som to, to robil spolužiak“. A takýchto citátov by som mohol uviesť viac.

     Nechápem to. Ako sa dá pomôcť študentom viac, ako dovoliť im použiť pri odpovedi vlastné referáty z odborných predmetov? Áno, to sú tie referáty, na ktoré študenti nadávajú, že majú cez školský rok s nimi veľa roboty. Lenže tu môžu veľmi pomôcť, preto ich robíme. No ale to chce, aby si ich študent robil sám a nekopíroval ich od spolužiakov, aby si tam dal teoretický rozbor, ktorý si sám zostaví a nielen prekopíruje, že potom ani nevie prečítať čo tam má!

     Ďalší postreh. Študenti chodia na prax, napríklad študenti IV.EC na vlastné oči videli počas 4-tého ročníka zariadenia o ktorých sa učili priamo v praxi. Mali zabezpečeného odborníka z praxe, ktorý sa venoval len im. Lenže ich to nezaujímalo, často sa mi tento kolega, ale aj zamestnanci, kde študenti chodili sťažovali, že vôbec nepočúvajú, hrajú sa s mobilmi a tu je výsledok.

     My, čo sa zaujímame o futbal, či hokej, vieme, že kvalita, či nekvalita sa ukáže v dlhodobej súťaži. Jeden zápas sa môže vydariť, či nevydariť, ale dlhodobá súťaž ukáže kam ktoré mužstvo patrí. Tak je to i s maturitou. Známka z predmetu sa môže podariť nejako uhrať, ale na maturite, kde sa vyžaduje prepojenie súvislostí z jednotlivých predmetov sa kvalita, či nekvalita nadobudnutých vedomostí ukáže naplno.

     Samozrejme boli i kvalitné a potešiteľné odpovede, lebo máme aj zodpovedných študentov, ale číslo neúspešných ma hnevá. Určite niekoho hneď napadne pripomienka, že bol covid a či sme to, že prvé dva ročníky sa učili dištančne, brali do úvahy. Brali! Keby nie a skúšame s rovnakou náročnosťou ako pred covidom, tak to číslo neúspešných je možno dvojnásobné! Toto nie je o covide, ale o zodpovednosti, či nezodpovednosti jednotlivcov. Opýtajte sa tých čo neuspeli, nech si dajú ruku na srdce a povedia, kde je problém. Jednu vlastnosť má súčasná mladá generácia totiž dobrú – sú väčšinou úprimní. Ak ju použijú, tak pôjdu pred zrkadlo a uvidia, kde je problém.

     Samozrejme, že to budeme analyzovať i u nás v predmetových komisiách, lebo toto sa nedá len tak prejsť mlčaním a prijmeme opatrenia. Ale určite nie také, ktoré by viedli k zníženiu cieľových požiadaviek! To sa kým som tu riaditeľ nestane.  Budeme musieť zvýšiť podľa mňa určite náročnosť a kontrolu vedomostí a vypracovávania referátov počas štúdia. No individuálna zodpovednosť sa učí a dosahuje ťažšie. 

     Úspešným maturantom blahoželám k úspechu a ďakujem všetkým, ktorí sa zodpovedne pripravili a tým neúspešným zopakujem vetu predsedu maturitnej komisie : Máte možnosť opravy, život v mnohých prípadoch opravnú možnosť po zlyhaní neponúka, maturita áno.

     Snáď príde poučenie a študenti nižších ročníkov čítajte s porozumením!

      

                                                                                                                       Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie