• Úspechy a výsledky školy

     • Ako sa nám darí

     •                                                               

      Nezamestnanosť absolventov školy sa pohybuje v rozmedzí 0-2,7 % Zdroj Trexima)

      Ministerstvo práce spustilo nový webový portál Uplatnenie.sk, kde si môže verejnosť pozrieť, ako sa darí absolventom jednotlivých stredných a vysokých škôl uplatniť na trhu práce. Naša škola - SPŠ dopravná Trnava - - z hľadiska uplatnenia absolventov (98 % -priemer zamestnanosti za posledné za 2 roky a priemerného platu absolventa 1135 €) sa radí medzi najlepšie na Slovensku. 

      Škola má významných zmkuvných partnerov v praxi s ktorými úzko spolupracujeme a výsledkom toho je veľmi dobrá zamestnanosť absolventov po skončení školy.

      Okrem prípravy na zamestnanie sa nám darí pripravovať absolventov i pre pokračujce vysokoškolské štúdium. Veľká väčšina našich absolventov vysokú školu úspešne ukončí. Aj tieto výsledky viedli Fakuktu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity udeliť nám čestný titul Partnerská stredná škola. Vynikajúcu spoluprácu máme i s ďaľšími fakultami Žilinskej unverzity i s inými vysokými školami, napríklad Materiálovo-technologickou fakultou STU v Trnave,

      Úspechy dosahujú naši študenti i na významných súťažiach na celoslovenskej úrovni(SOČ, Zenit, SYGA...) i medzinárodnej úrovni (Eco Shel Marathon) :  https://spsdtt.edupage.org/a/uspechy-a-vysledky-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1NyZzdWJwYWdlPTE%3D

      Výsledky našich študentov v externej časti maturitnej skúšky taktiež dosahujú v celoslovenskom porovnaní stredných odborných škôl nadštandartné hodnoty. (zdroj : Ineko)

             

       

       

      Podľa hodnotemia Ineko patríme k školám s veľmi dobrými výsledkami :