• Blog riaditeľa

   • Darujte nám 2 percentá z Vašich daní
    • Darujte nám 2 percentá z Vašich daní

    • 20.02.2024 09:22
    • Tak ako každý rok, aj tento, si Vás dovoľujem požiadať o darovanie 2 % z Vašich daní pre našu školu.
    • Spolu s výpisom polročnej klasifikácie som rodičom našich študentov poslal tlačivo spolu s oslovením, v ktorom žiadam o tento príspevok pre našu školu a tiež s odpočtom na čo boli v minulosti tieto prostriedky využité. Toto všetko nájdete i na našej stránke školy https://spsdtt.edupage.org/percenta2/ .

     Normatívne financovanie školy z prostriedkov štátneho rozpočtu stačí škole na bežný chod školy – energie a  mzdy pre zamestnancov, vrátane odvodov. Na to aby sa škola rozvíjala a aby sme sa tu všetci aj cítili príjemne a mali okolo seba kultúrne prostredie už normatív nestačí. Preto sa snažím odkedy som vo funkcii riaditeľa školy zabezpečiť viaczdrojové financovanie. Založili sme občianske združenie, kde prichádzajú i sponzorské príspevky, škola má podnikateľskú činnosť na vzdelávanie dospelých, z čoho zisk využívame pre školu, no a príspevky pýtame i od rodičov detí, ktoré školu navštevujú, aby sa aspoň v malej miere podieľali na skvalitnení prostredia, v ktorom ich deti študujú a trávia významnú časť dňa. Ročný príspevok na OZ SEMAFOR na každého študenta však máme jeden z najnižších, ak nie najnižší medzi strednými školami v Trnave. No a práve 2 % z dane rodičov a zamestnancov, ktoré sú dobrovoľným príspevkom, sú pre nás ďalším významným zdrojom spolufinancovania  školy.

      Tak sa obraciam na rodičov, zamestnancov, ale  i partnerov a priateľov školy, aby ste nás i v tomto roku podporili a pomohli nám udržať, to čo mnohí návštevníci školy oceňujú, že je tu čisté a príjemné prostredie, že študenti majú aj v našich priestorových možnostiach možnosť relaxu počas prestávok v tulivakoch, alebo oddychových zónach a aby sme zároveň mohli zvýšiť i vzdelávací štandard nákupom ďalšej modernej techniky, či už z oblasti informačných technológií, alebo iných učebných pomôcok.

     Verím, že mnohí z Vás i tento rok venujú svoje 2 percentá škole.

     Ďakujem za pochopenie a za každý Váš príspevok.

      

                                                                                                   Ing. Peter Papík, riaditeľ školy                       

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie