• Blog riaditeľa

   • Po prvom štvrťroku
    • Po prvom štvrťroku

    • 18.11.2021 17:13
    • Obzretie sa za prvým štvťrokom školského roka
    • Prebehla hodnotiaca porada za prvý štvťrok a tak je čas na krátke obzretie sa a hodnotenie. Máme za sebou štvrtinu školského roka, ktorý stále ešte nie je úplne štandardný pre epidemiologické opatrenia, ktoré sa necítim byť kompetentný hodnotiť. Tu dodržiavame pre nás záväzné nariadenie ministra, ktoré hovorí, že sme povinní sa riadiť tzv. školským semaforom. Ten nám časť niektorých tried síce poslal do karantény (zatiaľ 14 tried bolo obmedzených vo výuke a mali sme približne 35 hlásených prípadov pozitivity u študentov), ale pre mňa ako riaditeľa školy a učiteľa odborných predmetov je podstatné, že sa zatiaľ hromadne neprerušila prezenčná výuka a stále sa môže chodiť do školy. Toto podľa mňa je dôležité udržať. My sa snažíme u nás čo najviac priblížiť k štandardu a v rámci možností udržať normálny chod školy vrátane krúžkov a mimoškolských aktivít. Výpadok z minulosti, ktorý vznikol zatvorením škôl je totiž značný.

     Výpadok je nielen podľa mňa (učím dve maturitné triedy), ale aj podľa ďalších kolegov citeľný nielen v praktických zručnostiach, čo sa očakávalo, ale aj v teoretických vedomostiach. To vyplýva z toho, že počas dištančnej výuky bolo učivo síce odučené, ale ako bolo študentami spracované záležalo od osobného prístupu a zodpovednosti každého z nich. Niekto poctivo absolvoval náročný proces dištančnej výuky, spracovával materiály, iný mal dištančne vysielané hodiny len ako „podmaz“ pri inej činnosti, niekto ani to. A to je dnes poznať. Robíme však všetko preto, aby sme tento výpadok zmazali, na to však potrebujeme zachovať predovšetkým prezenčnú výuku, ale aj študentov pracujúcich na sebe. Na spoluprácu treba vždy dve strany a je tu žiaľ i určitá skupina študentov, ktorí stále viac ako na svoje vzdelávanie myslia na to, kedy bude zase prerušené vyučovanie. Vôbec si neuvedomujú, že ak by to prišlo a oni by to považovali za svoje víťazstvo, tak by to bolo víťazstvo Pyrrhovo. Napomienky, ktoré sme na štvťroka dali, treba preto chápať ako výzvu k vyššej usilovnosti.

     Výpadok však nie je len vedomostný ale je cítiť aj v oblasti sociálnych kontaktov a v komunikácii. Preto sa snažíme udržať v rámci možností aj mimoškolské aktivity. Stále sme pripravení realizovať ak to situácia dovolí, aj aktivity, ako exkurzie, kurzy, či vzdelávacie výlety, samozrejme  v zmysle platných opatrení, pretože ich považujeme v študentskom živote a formovaní mladých ľudí za dôležité.

     Čo sa udialo v posledných dňoch a týždňoch?

     Maturantom rozdávame zelené stužky nádeje v rámci možností, ktoré nám opatrenia umožňujú a pre mňa zelená stužka nádeje znamená nádej v tom, že z nich vyjdú do života vzdelaní ľudia, ktoré hľadajú riešenia a nie problémy. Mám za sebou i stretnutie riaditeľov škôl a dohodli sme obsadenie predsedov predmetových maturitných komisií, takže personálne máme pripravené maturity. Teraz budeme v predmetových komisiách riešiť konkrétne obsah maturitných tém a zadaní, pretože my sa na maturity pripravujeme a verím, že sa pripravovať začnú aj tí študenti, ktoré ešte nezačali. Pretože prípadné opakovanie ročníka ako alternatíva určite nie je pre nikoho z nás najvhodnejším riešením.

     Zaznamenali sme ale i výrazné úspechy našich študentov v súťažiach ako Amavet, Mladý tvorca, Súťaž mladých elektronikov, či Maják pre dopravu, ale aj v športových súťažiach, čo dokazuje to čo dlhodobo tvrdím, že máme veľa šikovných študentov a im prednostne treba vytvoriť priestor pre realizáciu. Tým, ktorí uspeli patrí poďakovanie za výbornú reprezentáciu školy a pedagógom, ktorí ich pripravovali tiež.

     Nadväzujeme spoluprácu s SPŠ Edvarda Beneša z Břeclavi, prebiehajú predstavenia študijných programov a hľadajú sa styčné body na spoluprácu za účelom prínosu, zatraktívnenia a zvýšenia kvality vzdelávacích aktivít a na budúci týždeň by som mal podpísať memorandum o spolupráci s riaditeľom tamojšej školy.

     Zavedením systému obedových prestávok a voľných hodín môžeme povedať, že sme najväčšie problémy s vydávaním obedov z minulosti zvládli, len treba dodržiavať stanovenú organizáciu a drobné nedostatky, ktoré tam ešte sú sa budeme snažiť do budúcna odstrániť tiež. V škole sme inštalovali i dva nové automaty – na nápoje a na bagety, aby sme aj študentom, ktorí nestihli byť cez prestávky obslúžení v bufete umožnili dostať sa k občerstveniu.

     Už na začiatku školského roka som povedal, že toto bude rok osobnej zodpovednosti každého jednotlivca a treba aby sme spolu hľadali riešenia situácií, ktoré nám prinesie. Chcem veľmi pekne poďakovať všetkým spolupracujúcim a chápajúcim kolegom, študentom i rodičom.

     Prajem Vám príjemné a zdravé dni.

      

     Ing. Peter Papík, riaditeľ školy

    • Naspäť na zoznam článkov