• Peter Papík: Web stránka

     • Riaditeľom školy je od 1.7.2014. Na škole pôsobí od roku 1993 ako odborný učiteľ a v rokoch 1996-2014 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy pre odborné predmety. Je absolventom Strojnícko-elektrotechnickej fakulty Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline študijný odbor Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave. Na Železniciach Slovenskej republiky (vtedy Československé štátne dráhy) pôsobil v oblasti zabezpečovacej techniky.

      Je členom :

      Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstve dopravy a výstavby SR 

      Asociácie riaditeľov stredných odborných škôl a Sekcie riaditeľov stredných priemyselných škôl Slovenska https://www.asoss.sk/

      Sektorovej rady pre dopravu,logistiku a poštové služby https://www.sustavapovolani.sk/sektorova_rada-20

      Publikačná činnosť : 

      Božek, P., Papík, P., 2009: Zabezpečovacia technika. Tripsoft Trnava, KEGA 3/7285/09, multimediálna publikácia, ISBN 978-80-89291-28-1

      Ocenenia :

      za dlhoročnú aktívnu a vynikajúcu prácu pri výchove talentovanej a nadanej stredoškolskej mládeže pri príležitosti 40. výročia Stredoškolskej odbornej činnosti z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej

      za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania a propagácie dopravy najmä medzi mládežou čestné uznanie od Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností  

      Medializované výstupy:

      Stanovisko k zrušeným maturitám na stránke Asociácie stredných odborných škôl : https://www.asoss.sk/?p=337

      Rozhovor pre časopis a www stránku Železníc Slovenskej republiky: 

      Rozhovor_pre_casopis_Semafor_a_stranku_www.zsr.sk.pdf

      https://spsdtt.edupage.org/text/?text=text/text42&subpage=1