• Hana Šályová: Web stránka

     • O mne

     • Ing. Hana Šályová

      • stredoškolská učiteľka, od r.2008,  
      • pre odbor 3765 M technika a prevádzka dopravy  
      • výchovný a kariérový poradca