• Blog riaditeľa

     • Po štvrťroku školského roka 2023-24
     • Po štvrťroku školského roka 2023-24

     • 28.11.2023 14:11
     • Máme za sebou prvý štvrťrok školského roka 2023-24, prebehla hodnotiaca porada a rodičovské združenia. Kto mal záujem mohol sa osobne stretnúť s jednotlivými učiteľmi a porozprávať sa. Po komunikácii s triednymi učiteľmi a po vyhodnotení zápisníc z rodičovského združenia mi dovoľte na pár podnetov reagovať.
     • viac
     • Netreba sa vzdávať, treba bojovať
     • Netreba sa vzdávať, treba bojovať

     • 15.10.2023 16:35
     • Rozbehli sme nový školský rok, od októbra začali pracovať krúžky i Jazyková škola, maturanti sa prihlásili na maturitné predmety, začali sa i práce Stredoškolskej odbornej činnosti a príprava na ďalšie súťaže. Futbalovou terminológiou by sme povedali, že zápas sa len začal, do jeho konca je ešte ďaleko a predsa sa niektorí už vzdávajú.....
     • viac
     • Maturitné zamyslenie
     • Maturitné zamyslenie

     • 06.06.2023 13:51
     • Dnes sme odovzdali posledné maturitné vysvedčenia a tak je čas na krátke zamyslenie.
     • viac
  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie