• Novinky

      • I.C v Auréliu

      • Študenti triedy I.C navštívili Aurelium v Bratislave. Toto zážitkové centrum vedy ponúka množstvo interaktívnych exponátov, na ktorých si mohli overiť rôzne fyzikálne zákonitosti a javy, a tak sa učiť pomocou vlastných skúseností a zážitkov. Zaujímavú odbornú exkurziu zakončili prehliadkou Múzea dopravy.

      • Ocenenie MDaV SR a ŽSR pre SPŠD Trnava

      • Pri príležitosti 100. výročia oznamovacej a zabezpečovacej techniky na Slovensku dostala naša škola ocenenie - pamätnú medailu - od Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železníc Slovenskej republiky za podporu a rozvoj oznamovacej a zabezpečovacej techniky ako významnej časti železničnej infraštruktúry. Ocenenie odovzdal štátny tajomník MDaV SR Ing. Jaroslav Kmeť a námestník generálneho riaditeľa ŽSR Bc. Milan Kubíček. Za školu ocenenie prevzal z poverenia riaditeľa školy Ing. Miroslav Duda, odborný učiteľ praxe a dlhoročný prednosta Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky OR Trnava

      • II.EB v RTVS

      • Trieda II.EB navštívila dňa 25.5.2022 v rámci odbornej exkurzie štúdiá rozhlasové i televízne štúdiá RTVS. Sprevádzali ich známe tváre Ľuboš Kasala, Ľubomír Bajaník, ale stretli sa i s ďalšími redaktormi - Marcel Merčiak, či Ľuboš Hlavena.

      • PČOZ odborov A,C a D

      • Praktické maturity absolvovali aj študentky a študenti odborov dopravná akadémia, technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy.

      • Florbalový turnaj

      • Florbalový turnaj SPŠ dopravná, ktorý sa konal dňa 12.5.2022 vyhrala trieda III.EA pred I.C a 3. miesto získala II.C.

      • Škola na Festivale letectva

      • Letecký festival v Piešťanoch otvoril minister dopravy Andrej Doležal a župan TTSK Jozef Viskupič. Delegáciu našej školy vedie riaditeľ Peter Papík. V sobotu 7.5.2022 slávnostne pre verejnosť otvoril Festival premiér Eduard Heger. V sobotu náš stánok poctil svojou návštevou slovenský kozmonaut Ivan Bella.

      • Ako byť úspešný na trhu práce

      • Dňa 5.5.2022 sa študenti končiacich ročníkov zúčastnili na prednáškovo-prezentačnom bloku AKO BYŤ ÚSPEŠNÍ NA TRHU PRÁCE, ktorý pre nás zabezpečila partnerská spoločnosť Siemens mobility Žilina. Ďakujeme.

      • JobSpoTT

      • Študenti IV.C odboru technika a prevádzka dopravy so zameraním na automobilovú techniku sa zúčastnili veľtrhu práce JobSpoTT 2022, ktorý sa uskutočnil 28.apríla v priestoroch Holiday Inn v Trnave. Na podujatí si študenti mali možnosť nájsť pracovné ponuky z rôznych oblastí. Firmy a spoločnosti hľadali ľudí s technickým zameraním do výrobnej sféry ako spoločnosti ZF, BOGE, HAVI, Metal Design, Stellantis a iné. Na podujatí sa prezentovali aj zamestnávatelia i z netechnicky orientovaných profesií ako sú financie, logistika, stavebníctvo, obchod, ľudské zdroje, služby. V rámci podujatia si vyskúšali pohovor s personalistom, ktorý poradil, ako zvládnuť pohovor, získať pracovnú pozíciu. Súčasťou programu boli prednášky, diskusie, workshopy, tréningy k pracovným pohovorom a iné.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie