• Novinky

      • Bodovali v turnaji

      •  3 body a víťazstvo v turnaji o česko-slovenský pohár s SŠ Břeclav nám získali futbalisti a volejbalový tím študentov i učiteľov.

      • Mladý elektronik

      • V dňoch 24.-25.10.2023 sa v žilinskej firme KIA konala celoslovenská súťaž Mladý elektronik, kde nás reprezentovali Marek Prečuch (II.EC) a Juraj Antal (II.EA). Obaja dosiahli spomedzi študentov nášho kraja najlepšie výsledky, pričom Marek Prečuch sa umiestnil na peknom 8. mieste zo 46 účastníkov. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Pohár zostal doma ! Trnava - Břeclav 3:2

      • Pohár zostal doma ! Po dvoch prehratých zápasoch vo florbale chlapcov i dievčat, zavelili k obratu futbalisti a volejbalový tím vyrovnal na 2:2. Rozhodujúci zápas zvládli naši učitelia vo volejbale a tak SPŠD Trnava - SŠ Edvarda Beneše Břeclav 3:2. Ďakujeme všetkým za výbornú reprezentáciu školy. Ďakujeme i priateľom z Břeclavi za návštevu a výbornú súťažnú atmosféru.

      • II.EB v múzeu

      • Žiaci ll.EB navštívili Západoslovenské múzeum a spoznávali krásy Trnavy. Výlet si zaslúžili za najlepší prospech v minulom školskom roku.

      • Konferencia KPŽT

      • Dňa 19.10.2023 sa v zasadačke Mestského úradu v Trnave konala Konferencia Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia. S hlavným príspevkom vystúpil riaditeľ SPŠD Trnava Ing. Peter Papík k 40.výročiu školy. Na konferencii,ktorú viedol predseda klubu Mgr.Jozef Schmidt vystúpil i župan TTSK Mgr.Jozef Viskupič. Na konferencii sa zúčastnil i Ing. Marko Engler, PhD. a vybraní študenti z triedy IV.EC:

      • Kam na strednú

      • Dňa 12.10.2023 sme sa zúčasnili i akcie Kam na strednú v Trnave. Akciu Študuj dopravu, ktorá sa konala u nás a akciu Kam na strednú v Športovej hale prepojil turistický vláčik.

       Vo štvrtok 19.10.2023 bola akcia Kam na strednú v Dunajskej Strede.

      • Workshopy - finančná gramotnosť

      • V prvej polovici októbra sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili workshopov, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. Odborné prednášky na vybrané témy viedol Mário Pecha a Lucián Valúšek z OVB Allfinanz Slovensko. Nadobudnuté vedomosti si žiaci následne mohli vyskúšať v hre „Finančná sloboda“, pomocou ktorej sa učili ako hospodáriť so svojimi peniazmi. Hrou ich sprevádzal certifikovaný lektor Radovan Černák z OVB Allfinanz Slovensko.

     • Netreba sa vzdávať, treba bojovať
      • Netreba sa vzdávať, treba bojovať

      • Rozbehli sme nový školský rok, od októbra začali pracovať krúžky i Jazyková škola, maturanti sa prihlásili na maturitné predmety, začali sa i práce Stredoškolskej odbornej činnosti a príprava na ďalšie súťaže. Futbalovou terminológiou by sme povedali, že zápas sa len začal, do jeho konca je ešte ďaleko a predsa sa niektorí už vzdávajú.....
      • Študuj dopravu a DOD 12.10.2023

      • Dňa 12.10.2023 sa na SPŠ dopravnej v Trnave konal ďalší ročník úspešného projektu Ministerstva dopravy ŠTUDUJ DOPRAVU a zároveň sme mali aj náš prvý Deň otvorených dverí v tomto školskom roku. Zamestnávalia prezentovali pracovné pozície a školy odbory, kde sa môžu študenti na tieto pozície pripravovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoluprácu a návštevníkom za návštevu.

      • Imatrikulačný turnaj vyhrala I.EB

      • Dňa 10. 10. 2023 sa na SPŠ Dopravnej uskutočnil 9. ročník Imatrikulačného turnaja 1. ročníkov vo futsale, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 6 tried. Víťazom turnaja sa stala trieda I.EB Výsledky: A skupina: B skupina IA – I.EB 0:2 I.EC – I.D 2:6 I.C – I.A 4:2 I.EA – I.EC 6:3 I.EB – I.C 2:0 I.D – I.EA 4:1 Umiestnenie: 1. miesto I.EB 2. miesto I.D 3. miesto I.EA 4. miesto I.C 5. miesto I.EC 6. miesto I.A Najlepší hráč: Tomáš Vilkovský I.EA Najlepší strelec: Jakub Ján Dunajčík I.EC

      • Prednáška Patrika Hermana

      • Študenti II.EA a II.EC sa 6.10. 2023 zúčastnili besedy s novinárom, moderátorom a redaktorom spravodajstva Patrikom Hermanom,ktorý prišiel ozrejmiť žiakom spôsob overovania informácií v médiách a rovnako priblížiť algoritmy sociálnych médií. Naši študenti zahrnuli p.Hermana otázkami, ktoré sa spájali s hoaxami na internete a akým spôsobom sa majú dostať k relevantnej informácií, na čo si dávať vo virtuálnom svete pozor. Rovnako ich zaujímalo aj preberanie obsahu z médií z celého sveta,ktoré vidíme v spravodajstve a informujú nás o dianí za hranicami našej krajiny.

      • DofEDay 2023

      • V piatok, 29.septembra, sa na našej škole uskutočnil DofEDay 2023. Študentom bol predstavený program pre mladých ľudí DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Prvá časť pozostávala z prezentácie tohto programu - histórie, filozofie a základných princípov. V druhej časti si študenti vyskúšali rôzne aktivity v rámci DofE - rozkladanie stanov, triedenie odpadu, prvú pomoc na figuríne, logické hádanky, športové aktivity a prekážkovú dráhu s plným batohom na chrbte (ako na správnej expedícii). Veríme, že táto akcia pritiahne ďalších záujemcov, ktorí rozšíria rady našich úspešných dofákov.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie