• Novinky

      • SPŠD - SPŠS

      • Dňa 21.12.2023 sa uskutočnil nultý ročník volejbalového turnaja priemysloviek SPŠ dopravnej a SPŠ stavebnej v telocvični našej školy. Na zápasy sme vyhrali 4:0.

      • Workshop „Korupcia sa týka aj teba a možno o tom ani nevieš“

      • Dňa 21.12.2023 sa žiaci III.EA triedy zúčastnili workshopu „Korupcia sa týka aj teba a možno o tom ani nevieš“, ktorú realizovali študentky vysokých škôl Bc. Nela Kováčová, študentka Trnavskej univerzity v Trnave a Bc. Martina Paliariková, študentka Masarykovej univerzity v Brne, ktoré sú členkami Protikorupčnej akadémie organizovanej nadáciou Zastavme korupciu. Workshop sa stretol s dobrou odozvou medzi študentami.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka

      • Dňa 14.12.2023 sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii A na 1. mieste skončil Martin Čišecký IV.EC, 2.miesto Tomáš Konečný IV.A a na 3.mieste Boris Gvist III.EA. V kategórii B na 1. mieste Matej Porubský II.EC, 2.miesto Andrej Hartl II.EC a 3.miesto Michal Porubčan II.C. Výhercom blahoželáme! Ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu svojich tried. Matej Porubský a Martin Čišecký postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.2.2023.

      • Exkurzia v parlamente

      • Dňa 14.12.2023 sa trieda II. D a polovica triedy II. A zúčastnila exkurzie do NR SR a prehliadky historickej časti Bratislavy.

      • Technická súťaž mladých elektronikov

      • Na celoslovenskej Technickej súťaži mladých elektronikov nás reprezentovali Kristian Bednárik - I.EA, Michal Chrvala a  Adam Ducký - I.EC. Kristián Bednárik skončil na krásnom 5. mieste zo 47 účastníkov. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Školské kolo matematickej olympiády kategória A

      • Dňa 12.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategória A. Do školského kola postúpili dvaja žiaci. Napriek tomu, že toto kolo je primárne určené žiakom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, na našej škole malo zastúpenie aj z mladších žiakov. Filip Hovanec, II.EA, sa v minulom školskom roku umiestnil na druhom mieste v krajskom kole matematickej v kategórii C. Pravidlá matematickej olympiády dovoľujú, aby si kat. A vyskúšali aj mladší žiaci akým je primárne určená. Jehospolu súťažiacim bol jeho brat Lukáš Hovanec, z triedy IV. EA Lukáš Hovanec (IV.EA) skončil v školskom kole na prvom mieste s celkovým počtom 12 bodov, Filip Hovanec (II.EA) skončil v školkom kole na druhom mieste s celkovým počtom 11 bodov. Obaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi školského kola, k čomu im srdečne blahoželáme a boli nominovaní na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v januári 2024.

      • Memorandum so Žilinskou univerzitou

      • Dňa 11.12.2023 na Žilinskej univerzite rektor univerzity prof. Ing. Ján Čelko, CSc. a riaditeľ SPŠ dopravnej v Trnave Ing. Peter Papík podpísali Memorandum o porozumení, ktoré otvára cestu na spoluprácu pre všetky študijné odbory našej školy s fakultami Žilinskej univerzity.

      • Deň otvorených dverí a stretnutie železničných modelárov

      • V dňoch 8.-10.12.2023 sa u nás koná Modulárske stretnutie železničných modelárov. Zároveň sme usporiadali Deň otvorených dverí a predstavili študijné odbory školy, zamestnávatelia možnosti uplatnenia našich absolventov, železniční modelári zo Slovenska prezentovali svoju prácu a ponúkli sme i vianočný punč.

      • Predvianočná Viedeň

      • Dňa 7.12.2023 zorganizovala predmetová komisia cudzích jazykov a Jazyková škola exkurziu určenú najmä pre nemčinárov do predvianočnej Viedne.

      • Zenit v programovaní

      • Naši študenti Samuel Varečka (IV.EB) a Lukáš Dáni (III.EC) sa umiestnili na krásnom 2. a 3. mieste v krajskom kole súťaže ZENIT v programovaní - kategória A. Gratulujeme.

      • Technická súťaž mladých elektronikov

      • Dňa 5.12.2023 sa na škole uskutočnilo školské kolo Technickej súťaźe mladých elektronikov. Zo súťaže postúpili do celoštátneho kola TSME ktorá bude v Trenčíne títo žiaci: Kristian Bednárik - I.EA, Adam Ducký - I.EC Blahoželáme a držíme palce.

      • Erasmus Day 2023

      • Dňa 20.11.2023 prezentovali študenti, ktorí sa zúšastnili tohtoročného Erasmu, svoje skúsenosti a zážitky pred spolužiakmi a kandidátmi na budúcoročný Erasmus. Zároveň obdržali certifikáty o absolvovaní praxe.

      • Vyhrali sme krajský Zenit !

      • Vynikajúci úspech dosiahli naši študenti v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike. Dušan Benci- III.EA v kategórii A a Marek Prečuch II.EC v kategórii B sa umiestnili na prvých miestach, stali sa víťazmi krajského kola a postúpili do celoštátneho kola. Na súťaž ich pripravolval Ing. Roman Ilavský. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie