• Novinky

      • Mikulášsky futsalový turnaj

      • Dňa 6.12. 20122 sa na našej škole uskutočnil Mikulášsky futsalový turnaj. Turnaja sa zúčastnili všetky triedy prvých, druhých aj tretích ročníkov. Vo finále sa na peknom 3. mieste umiestnila trieda I.EC, na druhom mieste skončila trieda II.C a najlepším tímom našej školy sa stala trieda III.C. Na turnaji boli ocenení aj Matej Bartoš ako najlepší hráč, a Patrik Kocian ako najúspešnejší strelec. Všetkým triedam ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.

      • Školské kolo matematickej olympiády

      • Dňa 6.12.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské holo matematickej olympiády kategórie A.
       Školského kola sa zúčastnilo 8 študentov tretích a štvrtých ročníkov. Úspešnými riešiteľmi školského
       kola matematickej olympiády kategórie A sa stali štyria žiaci Lukáš Hovanec III.EA, Matúš Konečný
       III.EA a Dušan Ptačin IV.EB (všetci dosiahli 13 bodov z 18tich možných) a Viktor Bohunický III.EB (10
       bodov).
       Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme päste pri riešení krajského kola.

      • Turistický krúžok na Havrane

      • Druhé stretnutie turistov SPŠD dňa 3.12.2022 preverilo našu odolnosť voči sychravému počasiu. Takmer 20 km trasu sme zdolávali od 9 do 15 hodiny, v lese, po mokrej tráve, do kopca a z kopca, brzdení vetrom a blatom na topánkach. Ale dobre bolo! Pozdravujeme všetkých pohoďákov, ktorí s nami nešli 👋 Snáď sa odvážite nabudúce. Študenti z I.EA urobili zopár záberov.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Dňa 5.12.2022 sa naša škola po prvý krát zapojila do celoslovenskej vianočnej výzvy: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky sme odovzdali Trnavskej arcidiecéznej charite, odkiaľ poputujú seniorom do domovov dôchodcov a spríjemnia im vianočné sviatky. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Spoločne sme ukázali, že máme veľké srdce ❤️

      • Misijný bazár

      • V piatok 2.12.2022 žiaci II.D pod vedením Ing. Lucie Duranovej pomáhali s prípravou Misijneho bazára, ktorý organizujú združenia Misia India a Cesta domov v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave.

      • Predvianočná Viedeň

      • Dňa 1.12.2022 putovali do predvianočnej Viedne dve skupiny študentov a učiteľov školy. Jeden organizovala Jazyková škola pre študentov, ktorí sa učia po nemecky, čiže pre študentov dopravnej akadémie a Jazykovej školy. Mali zabezpečený i odborný výklad. Druhý zájazd tvorili študenti tried tried 1.C, 1.D, 2.EA. 2.EB a 2C. Počas exkurzie si mali možnosť pozrieť pútavé expozície Prírodovedného múzea, ktoré sa nachádza na námestí Márie Terézie. Ďalšou zastávkou na potulke Viedňou bola galéria Albertína, ktorá bola založená v roku 1768. Okrem toho, že samotná budova patrí medzi architektonické skvosty v jej vnútri je možnosť navštíviť stálu expozíciu klasického i moderného umenia, pričom kľúčovými sú diela francúzskeho impresionizmu, post-impresionizmu, nemeckého expresionizmu, fauvizmu a ruskej avantgardy. Okrem stálej expozície nás v tomto roku privítala dočasná výstava amerického maliara Jean-Michel Basquiata. V závere exkurzie sme si mali možnosť vychutnať atmosféru a čaro blížiacich sa najkrajších sviatkov roka na vianočných trhoch pred Radnicou vo Viedni.

      • Digitálna koalícia

      • Riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing. Ivan Magdolen zastupovali školu dňa 1.12.2022 na rokovaní Digitálnej koalície v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva RNDr. Slavomíra Partilu.

      • Súťaž v šachu

      • Dňa 30. 11. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali Tomáš Lupták, Samuel Drahoš, Dominik Blaško, Juraj Antal. Súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo siedmych trnavských škôl. Naši žiaci obsadili 15., 18., 19. a 20. miesto.

   • Kontakty

    • Stredná priemyselná škola dopravná
    • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
    • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
    • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
    • 00491861
   • Prihlásenie