• Novinky

      • Školenie prvej pomoci

      • Naši odvážni dofáci sa pomaly pripravujú na ďalšiu aktivitu v rámci plnenia svojich cieľov, a to je podniknutie dobrodružnej expedície. No skôr, ako pôjdu svoju trasu, prespia v prírode a budú pokračovať do cieľového miesta, je potrebné poznať základné pravidlá poskytovania prvej pomoci. Preto sa v piatok, 28.4. 2023, zúčastnili na školení a to v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Ďakujeme za túto spoluprácu a dofákom držíme palce.

      • Obrovský úspech v celoštátnom kole SOČ

      • Podľa čerstvých informácií z celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti dosiahli študenti našej školy fantastický úspech,keď dvaja vyhrali svoje kategórie ! Kategóriu Problematika voľného času vyhral

       Oliver Malacký IV.A – názov projektu :Podpora pohybových aktivít v rámci OZ

       Konzultant : Ing. Ľubica Gergelyová a

       Kategóriu Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie vyhral

       Oliver Krajčovič IV.EA – názov projektu : Mobilná vzdelávacia aplikácia

       Konzultant Mgr. Kamila Švecová.

       Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy študentom - celoslovenským víťazom a tiež ich konzultantom.

       Ďakujeme i Denisovi Miklovičovi (IV.C) a Tomášovi Filovi (IV.A), ktorí nás v celoštátnom kole tiež reprezentovali.

      • Girls‘ Day 2023 - Aj Ty v IT

      • V rámci Dňa žien a dievčat v IT, a podpory osvety v oblasti IKT sa dňa 27.4.2023 v rámci aktivít zorganizovaných počas Girs‘ Day sa vybrané študentky našej školy zúčastnili diskusie so ženami – vedkyňami v priestoroch MTF STU v Trnave. Akcia bola zameraná na informácie o tom, ako určujú sa trendy a smer vo svete technológií. V rámci prednášok a diskusií sa dozvedeli novinky z oblasti využívania IKT v praxi. Videli ukážky ako správne využiť laserové textúrovanie povrchov napr. v medicíne či röntgenový počítačový tomograf (CT) a jeho využitie napríklad na defektoskopiu dielov ale aj to, ako sa v dnešnom svete dajú namodelovať nové smart materiály pomocou počítačovej simuláciou. Rovnako sa dozvedeli aj to, ako so simuláciou môžeme analyzovať rôzne systémy. Prednáška sa niesla v duchu rovnosti príležitostí uplatnenia dievčat a žien v oblasti IKT.

      • Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom

      • Dňa 27.4.2023 navštívil našu školu jeden z najúspešnejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov Jozef Banáš. Besedoval so študentami o svojich dielach a zaujímavými postrehmi a životnými skúsenosťami obohatil náš výchovno-vzdelávací proces. Aj naši študenti prispeli do besedy zaujímavými otázkami. Ďakujeme Mgr. Zuzane Kupcovej za zaujímavý tip a zorganizovanie diskusie.

      • Putovný pohár je naspäť v Trnave !

      • Pohár je doma ! SPŠ a OA Břeclav - SPŠD Trnava 2:3 ! V odvetnom športovom turnaji naši študenti uspeli na pôde partnerskej školy v Břeclavi a putovný česko-slovenský pohár priniesli späť do Trnavy. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu. Turnaj bol napínavý až do konca. Prehrali sme volejbal a florbal chlapci, vyhrali florbal dievčatá, futbal a rozhodujúce penalty.

      • Projekt triedy I.EB z anglického jazyka

      • Študenti triedy I.EB pod vedením Mgr. Krištienovej prezentovali riaditeľovi školy a ďaľším učiteľom dňa 24.4.2023 svoj projekt - Časopis o športoch, ktoré majú radi v anglickom jazyku. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších dobrých nápadov.

      • NAG 2023

      • Na prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2023) nás v Košiciach reprezentovali: Andrej Bučka IV.EA, Michal Kovalčík IV.EA, Jakub Cuninka III.EA, Viktor Bohunický III.EB, Matteo Kyselý III EB a Samuel Varečka III.EB . Najlepšie umiestnenie dosiahli : Michal Kovalčík, Matteo Kyselý a Samuel Varečka, ktorí sa umiestnili na 13. mieste, čo je v polovici rebríčka. Z trnavského kraja sme boli jediní účastníci finále. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Medzinárodné kolo Enersol

      • Martin Šimák (IV.EA) reprezentoval školu na medzinárodnom kole súťaže Enersol. Poradie sa neurčovalo, všetci účastníci dostali diplomy. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Matematický klokan

      • V súťaži Matematický klokan si výborne počínali niektorí naši študenti. Najlepšia bola Diana Krajčovičová z triedy I.D, ktorá mala percentil 100 % (bola najlepšia zo všetkých súťažiacich). Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Maratón pohybu

      • Pri príležitosti Dňa narcisov na podporu boja proti rakovine sa naše študentky zúčastnili na maratóne pohybu.

      • Školenie DofE

      • Dnes sa naši kolegovia, vedúci programu DofE, zúčastnili Meet DofE Day v Piešťanoch. Účastníkmi boli vedúci DofE z celého Slovenska, vymieňali si navzájom skúsenosti, zážitky a rady. Naši tohtoroční Dofáci sa aktuálne pripravujú na dobrodružnú expedíciu :-)

      • Rodičovské združenia

      • V utorok dňa 18.4.2023 bude na našej škole po 3/4 hodnotiacej porade stretnutie s rodičmi s nasledovným programom :

       16.00 zasadnutie OZ SEMAFOR v miestnosti č. 51 v Pavilóne C

       16.30 triedne rodičovské združenia (okrem triedy IV.EA) 

       17.30 individuálne pohovory rodičov s učiteľmi 

      • Trnavský šachový rebríček

      • Počas januára – marca 2023 sa študenti našej školy v zložení Dominik Blaško II.A, Samuel Drahoš I.D, Juraj Antal I.EA, Marko Poláček I.EA a študentka Simona Mináriková I.EC zúčastnili troch kôl šachovej súťaže „Trnavský šachový rebríček“. Vo veľkej konkurencii, takmer 40 žiakov z 9 škôl, sa našim reprezentantom podarilo pre školu obsadiť 6. miesto. Najlepšie umiestnenie jednotlivca sa podarilo Dominikovi Blaškovi, ktorému sa s 12-timi bodmi podarilo umiestniť v prvej tretine tabuľky. Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Víťazstvo v celoslovenskej súťaži !

      • Martin Šimák (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole súťaže Enersol a postúpil do medzinárodného kola. Konzultant bol Ing. Vladimír Brath. Školu reprezentoval v celoštátnom kole i Matúš Ivan Banáš (IV.EA). Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

       Enersol-SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, na oblasť úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytváranie trvalého vzťahu k ochrane životného prostredia.

        

        

        

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie