• Novinky

      • Účelové cvičenie z VÚ Hlohovec

      • Dňa 13.2.2024 na našej škole bolo za účasti vojenského útvaru z Hlohovca realizované účelové cvičenie pre druhe ročníky. Študenti absolvovali stanovištia, kde sa oboznámili topografiou, prvou pomocou, vojenskou technikou, komunikačnou technikou,vojenskou výstrojou a výzbrojou. Veľká vďaka patrí 53. práporu poľných služieb Hlohovec.

      • Prezentácia FEI STU

      • Náš absolvent Michal Trúchly prezentoval so svojím kolegom dnes maturantom z Éčiek svoju súčasnú školu FEI STU.

      • Podpísaná spolupráca so Siemensom

      • Dňa 5.2.2024 riaditeľ SPŠD Trnava Ing. Peter Papík podpísal u riaditeľa Inžinierskeho centra Siemens mobility v Žiline Ing. Rastislava Kušpála spoluprácu so spoločnosťou Siemens mobility na ďalšie obdobie. Stretnutia sa zúčastnil aj zástupca riaditeľa školy Ing. Ivan Magdolen.

      • Hollého pamätník

      • Dňa 7.2. sa konalo školské kolo Hollého pamätníka. Do regionálneho kola postúpila Monika Janečková z triedy IV. D. Blahoželáme.

      • IV.EC na exkurzii v Žiline

      • Študenti triedy IV.EC v dňoch 5.-8.2.2024 sú na odbornej exkurzii v Žiline, kde navštívia Siemens mobility, Žilinskú univerzitu - Fakultu elektrotechniky a informačných technológií a Fakultu riadenia a informatiky a Slovenský energetický dispečing.

      • Smútočné oznámenie

      • So zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustila naša bývalá dlhoročná kolegyňa, predsedníčka predmetovovej komisie a odborná učiteľka ekonomických predmetov Ing. Gabriela Filipová. Ďakujeme za jej prácu pre našu školu, pre našich študentov a vyjadrujeme rodine a blízkym úprimnú sústrasť.  Nech odpočíva v pokoji.

       Za_Gabrielou_Filipovou.pdf

      • Polročný výlet

      • Študenti s najlepším prospechom a modelári, ktorí reprezentujú školu na propagačných akciách dostali od školy polročný darček - výlet do Terchovej, kde navštívili i modelové koľajisko a je pripravený pre nich i obed - bryndzové halušky.

      • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka

      • Dňa 1.2.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali Matej Porubský II.EC a Martin Čišecký IV.EC. Matej Porubský obsadil vo svojej kategórií krásne 3.miesto. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • Bedmintonový turnaj

      • Dňa na 1.2.2024 sa na pôde SPŠD uskutočnil nultý ročník bedmintonového turnaja, ktorého sa dokopy zúčastnilo 54 žiakov z toho 11 dievčat. Z 3 skupín sa do finálovej trojky prebojovali Jakub Ján Dunajčík , Samuel Kollár, Juraj Orihel 1.miesto – Juraj Orihel 2.miesto -Samuel Kollár 3.miesto- Jakub Ján Dunajčík V kategórii dievčat sa do finálovej trojky prebojovali Monika Mária Bučková, Laura Gáliková, Simona Macháčová 1. miesto – Monika Mária Bučková (II.C) 2. miesto – Simona Macháčová (II.D) 3. miesto – Laura Gáliková (III.D) Všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú účasť a výhercom gratulujeme!

      • Školské kolo matematickej olympiády kategória B a C

      • Dňa 30.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategórií B a C. Do školského kola v kategórii B postúpili štyria žiaci Andrej Hartl II.EC, Filip Hovanec a David Buch II.EA a Rebeka Raceková II.D. V kategórii C do školského kola postúpil Michal Chrvala I.EC V kategórii C 1. miesto s maximálnym možným počtom získaných bodov - 18 obsadil Michal Chrvala (I.EC). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnili Filip Hovanec (II.EA) a Andrej Hartl (II.EC) s maximálny možným počtom získaných bodov - 18, na 3.mieste Rebeka Raceková (II.D). Všetci štyria žiaci sú úspešnými riešiteľmi školského kola vo svojej kategórii, k čomu im srdečne blahoželáme a boli nominovaní na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli 2024.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 23.1.2024 sa u nás konala olympiáda z nemeckého jazyka s výsledkami : 1. miesto Martin Daniš - III.A 2. miesto Tadeáš Machovič - IV.EA 3. miesto - Sofia Halašková - IV.A Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie