• Novinky

      • Prezentácia školy - Veľké Ripňany

      • Pri príležitosti jazdy historického vlaku do Radošiny, ktorú zorganizoval 31.7.2021 náš absolvent Patrik Pagáč, sme prezentovali školu a prácu našich železničných modelárov vo Veľkých Ripňanoch.

      • Prezentácia aj cez prázdniny

      • Náš absolvent Patrik Pagáč organizuje dňa 31.7.2021 špeciálnu jazdu vlaku do Radošiny. Počas tejto akcie budeme prezentovať i našu školu a prácu našich železničných modelárov v stanici Veľké Ripňany. Srdečne Vás pozývame na výlet.

      • Pracovná doba cez prázdniny

      • Užívajte príjemné leto milí Dopraváci a ak by ste potrebovali niečo nutné v škole vybaviť, pracovná doba pre administratívne účly je v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod.

      • III.C kreslí v AutoCADe

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album III.C kreslí v AutoCADe.

       Študenti III.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy trávia posledné dni školy kreslením v AutoCADe. Aj takýmto spôsobom vieme dobehnúť to, čo sme nemohli počas dištančného vzdelávania vykonať. Napriek tomu, že známky nedostaneme, baví nás to.

      • Poďakovanie dlhoročným kolegom

      •  

       ĎAKUJEME -  Na konci školského roka odchádzajú z našej školy stálice. Učitelia, ktorí učili u nás vyše 30 rokov a za ten čas pripravili do života veľké množstvo absolventov. Ďakujeme im za dlhoročnú zodpovednú a obetavú prácu, ktorou odovzdávali svoje vedomosti ďalším generáciám. Lúčili sa s nami Ing. Anton Talač (bol 26 rokov riaditeľom školy), PaedDr. Marta Monsbergerová, RNDr. Daniela Kosáková, Ing. Mária Hotová, rozlúčiť sa prišla i Mgr. Jana Škreková (odišla do dôchodku už v minulom roku). Odchádzajú i Mgr. Marián Špaček a Mgr. Ján Černo. Želáme veľa zdravia, šťastia a optimizmu v ďalších rokoch. 

      • Aktuálne informácie

      • Škola sa riadi aktuálne COVID automatom, Školským COVID semaforom a vnútornými nariadeniami a internými predpismi. Na základe týchto skutočností momentálne Prehlásenie o bezinfekčnosti predkladá zamestnanec riaditeľovi školy a žiak triednemu učiteľovi v prípade, že mal neprítomnosť v škole viac ako 3 dni. Učí sa plný rozvrh hodín, s posilnením praktických predmetov v triedach, ktoré majú v učebných plánoch naplánovanú odbornú prax. Z maturitných predmetov sa vykonajú kontrólne výstupné vedomdostné testy.

      • Železniční modelári obnovujú svoju činnosť

      • Dôkazom postupného návratu do bežnej prevádzky je aj to, že železniční modelári postupne obnovujú svoju činnosť. Píšu o nich aj tu : https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/8051-Zeleznicni-modelari-na-SPS-dopravnej-v-Trnave/

      • Návrat do školy

      • Od pondelka 17.mája sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre 1.-3. ročník.

       Vyučovanie začneme zatiaľ v skrátených hodinách (30-minút) a bez stravy pre žiakov. Bufet bude v prevádzke, strava v jedálni sa začne podávať v stredu. Aj internát funguje od stredy (nástup v utorok). Postupne, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, prejdeme na plný režim.

       Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa v škole použitie respirátora nahrádza použitím rúška pre zamestnancov a žiakov a od  zamestnancov ani od žiakov nevyžaduje platný test na COVID, iba prehlásenie o bezinfekčnosti. Dá sa podať cez edupage zákonným zástupcom žiaka (cez Žiadosti/Vyhlásenia), alebo vyplnením a prinesením tlačiva : VYHLaSENIE_PLNOLETEHO_ZIAKA1.docx alebo VYHLaSENIE_NEPLNOLETEHO_ZIAKA1.docx​​​​​​​


      • Úspech v súťaži Amavet

      • Naši študenti Matej Varáček a Simon Polakovič (II.EA) postúpili do celoštátneho kola súťaže Amavet - Junior Internet. Srdečne blahoželáme.

     • Úspech v SOČ
      • Úspech v SOČ

      • Aj v tomto ročníku krajského kola SOČ, ktoré sa konalo online formou sme dosiahli výborné výsledky – dve prvé, tri druhé a tri tretie miesta sú veľkým úspechom : https://spsdtt.edupage.org/a/soc Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.