• Novinky

      • Memorandum o spolupráci s SPŠ Břeclav

      • Dňa 25.11.2021 na radnici v Břeclavi za prítomnosti starostu mesta Bc.Svatopluka Pěčeka podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci riaditeľ SPŠ dopravnej Trnava Ing. Peter Papík a riaditeľ SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav Mgr. Jiří Uher. Zároveň sa uskutočnila návšteva vedenia školy a učiteľov SPŠ dopravnej Trnava na SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, čím boli položené základy budúcej spolupráce týchto škôl.

      • Cena riaditeľa školy

      • Pri príležitosti medzinárodného Dňa študentov udelil riaditeľ školy Cenu riaditeľa Michalovi Trúchlemu (IV.EA) za úspešnú reprezentáciu školy a výborné študijné výsledky. Srdečne blahoželáme.

      • 2. miesto v Súťaži mladých elektronikov

      • Tomáš Varga (II.EC) získal výborné 2. miesto v celoslovenskom kole Súťaži mladých elektronikov. Na súťaži sa zúčastnil aj Viktor Bohunický (II.EB) a súťažiacich pripravovala Ing. Ivana Augustínová. Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Maják pre dopravu 2021 - 3.miesto pre našu školu

      • Aj v tomto roku sme boli úspešní v súťaži Maják pre dopravu, tento rok na tému Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku,keď Ján Čišecký (IV.EC) a Matej Grill (IV.EB) reprezentovali školu na prezentácii študentských prác v Bratislave. Na práci Univerzálny cestovný doklad sa podieľal aj Matej Sabo (IV.EB) a študenti pracovali pod vedením Ing. Romana Ilavského. Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

      • Víťazstvo v celoštátnom kole súťaže AMAVET

      • Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky Amavet a postúpil do medzinárodného kola súťaže. Konzultantom práce bol Ing. Vladimír Brath. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Taktiež ďakujeme ďalším účastníkom finále Matejovi Varáčkovi (III.EA) a Dušanovi Ptačinovi a ich konzultantke Ing. Ivane Augustínovej.

      • Uznanie na Mladom tvorcovi

      • Matej Sabo a Matej Grill (IV.EB) získali ocenenie za kreativitu pri tvorbe videoprezentácie Mladý tvorca - predstavenie SPŠ dopravnej Trnava. Na súťaž ich pripravoval Ing. Roman Ilavský. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 5.11.2021 sme mali na škole olympiádu v anglickom jazyku. Ďakujeme všetkým zúčastneným i organizátorom a blahoželáme víťazom : 1. Samuel Michalčík IV.EB 2. Lukáš Banovič III.EC 3. Alex Czompoly II.EA

      • Návšteva z Břeclavi

      • Našu školu navštívila dňa 3.11.2021 delegácia z SPŠ Edvarda Beneša z Břeclavi pod vedením riaditeľa školy Ing. Jiřího Uhra. Riaditeľ školy a naši učitelia predstavili kolegom z Juhomoravského kraja činnosť SPŠ dopravnej Trnava. Školy hľadajú vzájomné prieniky za účelom možnej partnerskej spolupráce.

      • Úspech v stolnom tenise

      • Dňa 26.10.2021 sa študenti SPŠ Dopravnej zúčastnili základného kola v stolnom tenise. Na pôde CVČ Kalokagatie dosiahli vynikajúci výsledok a postúpili na okresné kolo. Výsledky: SPŠD - SPŠ Technická 4:1, SPŠD - SOŠ Automobilová 3:2. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy. Našu školu reprezentovali : Jakub Šupa, Oliver Malacký, Radoslav Šramo a Matej Pakanec

      • FEIT UNIZA na SPŠD v Trnave

      • Zástupcovia partnerskej Fakulty elektrotechniky a informatiky dnes prezentovali maturantom z Éčiek možnosti pokračovania v štúdiu na ich fakulte.

      • Konferencia KPŽT

      • Vo štvrtok 21. októbra 2021 vystúpil na Konferencii Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia 2021, ktorá sa pre verejnosť konala v zasadačke trnavskej radnice, náš žiak Ján Čišecký zo IV.EC. Príspevok, ktorý publikum mimoriadne zaujal (a mnohí účastníci si zaspomínali na svoje štúdium železničných odborov našej školy), pripravil spolu so svojim spolužiakom Michaelom Lackom tiež zo IV.EC pod vedením Ing. Marka Englera, PhD. Ďakujeme za dôstojnú prezentáciu a propagovanie školy.

      • Úspech na festivale Amavet

      • V krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 získali naši študenti víťazné miesta vo svojich kategóriách a oba tímy postupujú na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční 11.- 12. 11. 2021 v Bratislave. V kategórií Environmentálna veda - žiak IV.EA Michal Trúchly - víťazná práca Výrobník plastu (filament) pre 3D tlač s PET fliaš, konzultant Ing. Vladimír Brath V kategórií Informatika a počítačové inžinierstvo - žiak III. EA Matej Varáček a III.EB Dušan Ptačin - víťazná práca Digitalizácia hlásenia IT porúch - konzultantka Ing. Ivana Augustínová Srdečne blahoželáme.

      • Cezpoľný beh

      • Naši žiaci sa zúčastnili 15.10.2021 súťaže Cezpoľný beh (Kamenný mlyn), kde:v kategórii žiacky obsadila Laura Gáliková 4. miesto.V kategórii žiaci obsadili Filip Pavlech 5. miesto, Dávid Kojda 12. miesto a Martin Bošnák 20. miesto. Žiaci ako družstvo získali celkovo 2. miesto. Blahoželáme.

      • Deň otvorených dverí

      • Dňa 7.10.2021 sme mali Deň otvorených dverí. Ďakujeme za návštevu. Žrebovanie cien prebehne v najbližších dňoch (do 15.10.) a výhercov budeme informovať. 

     • Výpožičné hodiny
      • Výpožičné hodiny

      • Výpožičné hodiny v knižnici slovenskej literatúry sú v tomto školskom roku :

       Pondelky 15.05 - 15.50 hod. a stredy 14.15 - 15.00 hod.