• Novinky

      • Technická myšlienka roka

      • V súťaži Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite náš dnes reprezentovali Šimon Košťál a Michal Pažitný (IV.EC). Ďakujeme.

     • Olympiáda kritického myslenia
      • Olympiáda kritického myslenia

      • Lukáš Hovanec (II.EA)  obsadil 4.miesto a  Dávid Kojda (II.EA) 6.miestov krajskom kole Olympiády kritického myslenia. Blahoželáme.

       Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre jednotlivcov, ktorí sú žiakmi a žiačkami stredných škôl. Je zameraná na overovanie a vyhľadávanie informácií, identifikáciu logických chýb, interpretáciu dát a štatistík a formulovanie argumentov.Okrem zamerania na súťaž tiež projekt poskytuje metodiku kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Olympiáda kritického myslenia je organizovaná Slovenskou debatnou asociáciou (SDA) a dopĺňa jej diapazón aktivít zameraných na šírenie kritického myslenia. 

      • Siemens mobility day

      • V pondelok na našej škole pre študentov odborov E prednášky zo spoločnosti Siemens mobility Žilina. Pre triedy III.EC a IV.EC prezenčne boli odprednášané témy : 1.Interlocking – Hardware 2.Logika fungovania železničného systému vďaka elektronickému stavadlu 3. Automatizovaná jazda vlaku vďaka technológii ATO (Automatic Train Operation) a pre triedy IV.EA a IV.E online témy : 1.Rádio technológie 2. Dátové siete a informačná bezpečnosť v železničnej doprave - Cyber & Network Security 3.Building Information Modeling (BIM) pre železnice Ďakujeme zamestnancom Siemens mobility za obohatenie vyučovacieho procesu.

      • Silový päťboj

      • Dňa 13.4.2022 sa konalo školské kolo v silovom 5-boji študentov našej školy. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1-4. mieste (Šimon Durdy, Matej Franta, Šimon Schmidt a Mário Vláčil), budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 22.4.2022.

      • Návšteva DOD na MTF

      • Dňa 8. apríla 2022 sa študenti III.C a IV.C zúčastnili Dňa otvorených dverí na MTF STU v Trnave, ktorý sa po dlhom čase konal prezenčnou formou. Všetkých zúčastnených privítala prodekanka doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Po úvodných slovách nasledovala prehliadka priestorov fakulty, a to hlavne laboratórií. Študenti si prezreli najmä Centrum excelentnosti 5-osového obrábania a Laboratórium výrobných zariadení a systémov. Veľký záujem bol najmä o simulátor zvárania, simulátor hasenia požiaru a ovládanie strojov a robotov v rámci virtuálneho prostredia výrobnej bunky.

      • Postup v basketbale

      • Do fotogalérie bol pridaný nový album Postup v basketbale.

       Dňa 6.4.2022, sa na našej škole uskutočnilo základné kolo v basketbale. Po víťazstve nad Gymnáziom J. Hollého, naši žiaci postúpili na Majstrovstvá okresu do skupiny o 1-4. miesto. Gratulujeme k postupu.

      • Exkurzia Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave

      • Triedy II.A, II.D, III.A a III.C sa dňa 5.4.2022 zúčastnili exkurzie na Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave - veľtrh študentských firiem v rámci programu Aplikovaná ekonómia, ktorý organizuje nezisková organizácia JA Slovensko.

      • Majstrovstvá v bedmintone

      • Dňa 5.4.2022 sa študenti SPŠ dopravnej zúčastnili krajského kola v bedmintone študentov SŠ. Naši žiaci (Martin Hloben a Matúš Štefaňak) sa umiestnili na 4. mieste , keď v boji o tretie miesto podľahli študentom zo SPŠ elektrotechnickej Piešťany. Výsledky: SPŠD - SŠ Holíč 0:3 SPŠD - SoŠ OaS 2-1 o 3. miesto SPŠD - SPŠE 0:2

     • Študentská kvapka krvi
      • Študentská kvapka krvi

      • Darovať niečo len preto, lebo môžeme je úplne odlišné od toho, keď darujeme preto, lebo sa to očakáva alebo musíme.Vyskúšajte si to a jednoznačne nám dáte za pravdu.

        Každý dobrý skutok nám zvyšuje hladinu endorfínov v tele, darovanie krvi zároveň zlepšuje imunitu, pôsobí priaznivo na zdravie našej pečene, znižuje riziko rakoviny a kardiovaskulárnych chorôb.  

       Krv, ktorú nedáme, sa v našom tele znehodnotí, rozpadne.  Niekomu druhému zase môže pomôcť. Aj pol litra krvi môže zachrániť život. Kedy už môže človek spraviť niečo vznešené ako zachrániť život? 

        

       Kedy?   3. mája 2022  (utorok)

       Kto?  Študenti SPŠD nad 18 rokov a 50kg

       Bližšie info:  Mgr. Pastírová

     • Vynikajúce výsledky študentov našej školy
      • Vynikajúce výsledky študentov našej školy

      • V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti aj v tomto roku dosiahli naši študenti vynikajúce výsledky. Do celoštátneho kola postúpili : Adam Tanáč (IV.EA), Michal Pažitný, Šimon Košťál (IV.EC), Michal Truchlý (IV.EA) a ocenení boli za 3. miesto aj Daniel Banár a Jakub Kalamár (IV.EB). Výsledky tu : https://spsdtt.edupage.org/a/soc .

       Michal Truchlý zvíťazil aj v krajskom kole súťaže Enersol a postúpil do celoštátneho kola.  Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Celoštátne kolo ZENIT v elektronike

      • V celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike nás v silnej konkurencii reprezentovali 2 naši študenti : Matej Sabo v kategórii A obsadil 11. miesto - Adam Gergely v kategórii B obsadil 15. miesto ĎAKUEME za reprezentáciu školy.

      • Život má zelenú - Vízia nula

      • Na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave sa dnes uskutočnilo pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ, ktoré organizovalo Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky - BECEP - Bezpečnosť cestnej premávky , Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR (Polícia Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenský Červený kríž pripravili pre študentov Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Podujatie otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť, ktorý si v sprievode riaditeľa školy spolu s ďalšími hosťami prezreli i školu. Na podujatí privítal riaditeľ školy Ing. Peter Papík i ďalších hostí podujatia, ktorými boli Mgr. Marek Neštický, vicežupan Trnavského samosprávneho kraja, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža, Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Trnavského samosprávneho kraja, JUDr. Roman Török, vedúci oddelenia cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalší.

       Prednášky pre študentov mali Plk. PhDr. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru, Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M., riaditeľ územného spolku Slovenského Červeného kríža v Topoľčanoch.

       Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými, hospodárskymi a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Slovensko, v rámci aktivít zameraných na prevenciu k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, sa zapojilo do plnenia dlhodobého globálneho cieľa znížiť počet usmrtení a ťažkých zranení spôsobených dôsledkom dopravných nehôd do roku 2050 na 0 (tzv. Vízia nula). V rámci napĺňania cieľov tejto vízie pripravil BECEP preventívno-vzdelávacie podujatie pre stredné odborné školy s názvom ŽIVOT MÁ ZELENÚ, počas ktorého sa zástupca PPZ vo svojej prednáške zameral na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupcovia Slovenského Červeného kríža na podujatí predviedli simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy psychosociálnej intervencie.

       Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové vzdelávanie. Študenti si  vyskúšali pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi 360 stupňov, simulujúcej prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle a tiež okuliare simulujúce stav opitosti. Študenti si z podujatia odniesli reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke.

        

      • Okresné finále v stolnom tenise

      • Študenti a študentky SPŠ dopravnej zúčastnili  okresného finále  v stolnom tenise. Študenti obsadili 1. miesto a postúpili na krajské kolo (Jakub Šupa, Radoslav Pakanec, Matej Šramo a Oliver Malacký) Výsledky:SPŠ Dopravná - SŠŠ J. Herdu   3-0    SPŠ Dopravná - Gymnázium AM  3-0 Študentky obsadili 3. miesto  (Timea Ondrejčíková, Dominika Vajglová a Andrea Buzíková) Výsledky:SPŠ Dopravná - Gymnázium AM   3-1 Gratulujeme.

      • Pripravujeme akciu Život má zelenú

      • .

       Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR (PPZ) Ministerstva vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Slovenským Červeným krížom pripravili pre študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej starostlivosti. Podujatie otvorí  30. marca 2022 o 9.45 hod. štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť. 

       Dopravná nehodovosť je považovaná za problém s výraznými ekonomickými, hospodárskymi a morálnymi následkami na jednotlivcov i celú spoločnosť. Slovensko, v rámci aktivít zameraných na prevenciu k vyššej bezpečnosti cestnej premávky, sa zapojilo do plnenia dlhodobého globálneho cieľa znížiť počet usmrtení a ťažkých zranení spôsobených dôsledkom dopravných nehôd do roku 2050 na 0 (tzv. Vízia nula). V rámci napĺňania cieľov tejto vízie pripravil BECEP preventívno-vzdelávacie podujatie pre stredné odborné školy s názvom ŽIVOT MÁ ZELENÚ, počas ktorého sa zástupca PPZ vo svojej prednáške zameria na chyby mladých vodičov, ktorými sú hlavne odpútavanie pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, preceňovanie svojich schopností a zručností, nedostatočný odhad dopravnej situácie a vyššie riziko spôsobenia dopravnej nehody zapríčinenej kombináciou faktorov ako alkohol, omamné látky a únava. Zástupcovia Slovenského Červeného kríža na podujatí predvedú simuláciu náhleho poškodenia zdravia, poskytnutie prvej pomoci a základy psychosociálnej intervencie.

       Súčasťou podujatia bude aj zážitkové vzdelávanie. Študenti si budú môcť vyskúšať pocit pri prevrátení vozidla počas dopravnej nehody prostredníctvom simulátora prevrátenia vozidla, teda reálnej karosérie osobného motorového vozidla, otáčajúcej sa okolo svojej osi 360 stupňov, simulujúcej prevrátenie vozidla pri dopravnej nehode a s tým súvisiace pôsobenie fyzikálnych javov na osoby a predmety vo vozidle a tiež okuliare simulujúce stav opitosti. Všetci študenti si z podujatia odnesú reflexné prvky, aby boli dobre viditeľní v cestnej premávke

     • Hollého pamätník
      • Hollého pamätník

      • Dňa 17.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo Hollého pamätníka v prednese poézie a prózy. Na 1. mieste sa umiestnil Sebastián Gašparovič z triedy II.EB s vlastnou tvorbou - básňou Pohľad, ktorý postúpil do regionálneho kola.

      • Projektové vyučovanie I.EC - kritické myslenie

      • Vyznám sa v mediálnom oblaku na tému „Vojna na Ukrajine“

       Naša škola zastáva, podporuje a šíri myšlienku, že škola je živý organizmus, ktorý funguje na neutrálnej a apolitickej báze a proces výučby nie je len vzdelávací, ale aj výchovný. Z tohto titulu sme sa rozhodli v rámci projektovej výučby začleniť aktuálnosť témy: VOJNA NA UKRAJINE do hodín slovenského jazyka, avšak prihliadajúc na status neutrality a apolitickosti. Žiaci I.EC sa od 8.3. 2022 – 14.3. 2022 (celkový rozsah 4 vyučovacie hodiny) zaoberali tematikou vojny na viacerých úrovniach. Naučili sa rozoznávať kvalitné informácie od hoaxov, porozumieť cudzím slovám v článkoch (ako napr. anexia, neutralita, mobilizácia, pacifizmus, rozdiel medzi partizánskou a hybridnou vojnou), vysvetlili sme si, čo je stanné právo a ako ho rozoznať od núdzového stavu. Študenti robili jazykovo-literárne analýzy textov piesní (tzv. protest piesní s vojnovou tematikou: Bella Ciao – celosvetová hymna mieru; Daniel Landa – Ona a John Lennon – Give peace a chance) a rovnako sme sa pozreli na tému vojny v svetovej, slovenskej a aj fantasy literatúry. Rozprúdili sme diskusiu, ktorej podnetom bol krátky film Next Floor. Študenti si prostredníctvom symboliky obrazov z filmu dotvorili celkový pohľad na danú tému, pričom sa podučili zásadám korektného diskutovania, rešpektovania názorov jeden druhého. Napriek vyššie uvedenému sme sa neprikláňali k nijakému politickému názoru – zastávali sme myšlienku neutrality. Cieľom bolo zvýšiť kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a prihliadať na potrebu charakterového vzdelávania našich žiakov, aby sa o konflikt zaujímali ako civilizované osobnosti, porozumeli mu a uvedomili si, aká je ich spoločenské úloha (nielen) v aktuálnej situácii.