• Novinky

      • Aktuálne informácie

      • Škola sa riadi aktuálne COVID automatom, Školským COVID semaforom a vnútornými nariadeniami a internými predpismi. Na základe týchto skutočností momentálne Prehlásenie o bezinfekčnosti predkladá zamestnanec riaditeľovi školy a žiak triednemu učiteľovi v prípade, že mal neprítomnosť v škole viac ako 3 dni. Učí sa plný rozvrh hodín, s posilnením praktických predmetov v triedach, ktoré majú v učebných plánoch naplánovanú odbornú prax. Z maturitných predmetov sa vykonajú kontrólne výstupné vedomdostné testy.

      • Železniční modelári obnovujú svoju činnosť

      • Dôkazom postupného návratu do bežnej prevádzky je aj to, že železniční modelári postupne obnovujú svoju činnosť. Píšu o nich aj tu : https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/8051-Zeleznicni-modelari-na-SPS-dopravnej-v-Trnave/

      • Návrat do školy

      • Od pondelka 17.mája sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre 1.-3. ročník.

       Vyučovanie začneme zatiaľ v skrátených hodinách (30-minút) a bez stravy pre žiakov. Bufet bude v prevádzke, strava v jedálni sa začne podávať v stredu. Aj internát funguje od stredy (nástup v utorok). Postupne, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, prejdeme na plný režim.

       Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa v škole použitie respirátora nahrádza použitím rúška pre zamestnancov a žiakov a od  zamestnancov ani od žiakov nevyžaduje platný test na COVID, iba prehlásenie o bezinfekčnosti. Dá sa podať cez edupage zákonným zástupcom žiaka (cez Žiadosti/Vyhlásenia), alebo vyplnením a prinesením tlačiva : VYHLaSENIE_PLNOLETEHO_ZIAKA1.docx alebo VYHLaSENIE_NEPLNOLETEHO_ZIAKA1.docx​​​​​​​


      • Úspech v súťaži Amavet

      • Naši študenti Matej Varáček a Simon Polakovič (II.EA) postúpili do celoštátneho kola súťaže Amavet - Junior Internet. Srdečne blahoželáme.

     • Úspech v SOČ
      • Úspech v SOČ

      • Aj v tomto ročníku krajského kola SOČ, ktoré sa konalo online formou sme dosiahli výborné výsledky – dve prvé, tri druhé a tri tretie miesta sú veľkým úspechom : https://spsdtt.edupage.org/a/soc Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Siemens day

      • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava  dňa 28.1.2021 a 13.4.2021 zorganizovalo na škole "Siemens day" - online prednášky pre maturantov elektro odborov zo spoločnosti Siemens Mobility zo Žiliny. Prvá prednáška, ktorú mal riaditeľ spoločnosti Ing. Rastislav Kušpál bola na tému ETCS - moderné celosvetové riešenie systémov kontroly a riadenia vlakov na trati a druhú prednášku mal Ing. Peter Tavač na tému Dátové siete a informačná bezpečnosť pre signalizačné systémy v železničnej doprave . Dňa 13.4.2021 mal Ing. Kušpál prednášku na tému Cloudové riešenia v železničnej doprave.

       Ďakujeme za možnosť dozvedieť sa o nových trendoch v našich odboroch a za mimoriadne kvalitný príspevok do dištančnej formy vzdelávania.

      • Potvrdený rating

      • Spoločnosť INEKO zvverejnila na svojich stránkach hodnotenie škôl za školský rok 2019-2020. Sme radi, že sme obhájili pozíciu školy s veľmi dobrými výsledami, potvrdili postavenie najlepšej dopravnej školy na Slovensku a stali sa najlepšou priemyslovkou v kraji. Ďakujeme všetkým učiteľom i študentom, Je to spoločný úspech. 

      • Ďakujeme za výbornú reprezentáciu v ZENITe

      • V krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktorá sa konala online formou bez oficiálneho vyhlásenia výsledkov a postupu do celoštátneho kola nás výborne reprezentovali : Matej Sabo – III.EB, Michal Trúchly – III.EA, Dušan Ptačin - II.EB, Adam Gergely - I.EC. Ďakujeme.

     • Úspech v šachu
      • Úspech v šachu

      • Lukáš Bango z III.A zvíťazil v Majstrovstvách Trnavského kraja stredných škôl v online šachu. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Úspech v súťaži Amavet

      • V súťaži - Festival vedy a techniky AMAVET pre Bratislavský a Trnavský kraj  oba naše tímy postúpili do celoštátneho kola - Prvý tím získal 1. miesto - Michal Trúchly a Maťo Sorád - III. EA v kategórií Elektrina a mechanika. Konzultant práce Ing. Vladimír Brath

       Druhý tím Dušan Ptačin a Dávid Urminský II.EB a III.EA získal 6. miesto v kategórií Environmentálne vedy. Konzultantka práce: Ing. Ivana Augustínová. Celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku (plánované na dni 9.-15.11.2020). 

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou
      • Zoznam krúžkov, ktoré fungujú dištančnou formou

      • SOČ, CISCO Academy, Elektrotechnika v praxi a príkladoch, Internetová a informačná bezpečnosť, Myslím ekonomicky, Ekonomika v praxi, Ekonomické certifikáty KROS,Shell - Eco marathon. Jazyková škola funguje individuálne podľa dohody vyučujúceho so študentami.