• Novinky

     • Informácie o možnostiach štúdia
      • Informácie o možnostiach štúdia

      • Viacerí nám voláte, či píšete, či budeme mať Deň otvorených dverí, že by ste sa radi zúčastnili. Mali sme v pláne prvýkrát otvoriť dvere pre uchádzačov o štúdium 1.10.2020 v rámci plánovanej akcie Študuj dopravu, novšak pre protiepidemiologické opatrenia sa akcia nemôže konať. Sledujeme situáciu a podľa jej vývinu a prijatých protiepidemiologických opatrení máme pripravené viaceré varianty a formy Dňa otvorených dverí, aby sme Vám mohli priblížiť štúdium na našej škole. Preto sledujte našu stránku i sociálne siete (Facebook či Instagram), kde Vás budeme informovať. Veríme, že sa s Vami stretneme. 

       Je možné si dohodnúť i osobné stretnutie a prísť (rodič s deviatakom) a podáme Vám informácie o možnostiach štúdia, alebo môžete Vaše otázky ohľadom záujmu o štúdium u nás písať na spsdprijimacky@gmail.com , alebo môžete volať na 033-5521085, alebo 033-5521161, kl.13.

      • Šachový úspech

      • Lukáš Bango (III.A) s individuálnym 1.miestom a Václav Švarc (III.EA) s individuálnym 3. miestom zaradili našu školu na 1.miesto v Trnavskom šachovom rebríčku stredných škôl. Blahoželáme Foto tu : http://spsdtt.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=400

     • Šachový úspech
      • Šachový úspech

      • Lukáš Bango (III.A) s individuálnym 1.miestom a Václav Švarc (III.EA) s individuálnym 3. miestom zaradili našu školu na 1.miesto v Trnavskom šachovom rebríčku stredných škôl. Blahoželáme.

     • Úspech v súťaži Enersol
      • Úspech v súťaži Enersol

      • V krajskom kole súťaže Enersol (o využívaní alternatívnych zdrojov energie) zvíťazil Pavol Repa (IV.CE) a Jakub Špendla (IV.EB) skončil na 3. mieste v Tvorivej kategórii. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

      • Čestné uznanie od VTS

      • Zväz slovenských vedecko-technických spoločností udelil riaditeľovi školy Ing. Petrovi Papíkovi čestné uznanie za dlhoročné pôsobenie v oblasti vzdelávania a propagácie dopravy najmä medzi mládežou. Druhým oceneným bol bývalý dlhoročný pedagóg i zástupca riaditeľa na našej škole Ing. Peter Siváček. Ceny odovzdali predseda  Slovenskej vedeckotechnickej spoločnosti dopravy Ing. Milan Klubal a predseda Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia Mgr. Jozef Schmidt. 

      • 1.miesto v prezentácii projektu Erasmus

      • Dnes naša škola prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus v programe Týždeň odborných zručností. Ďakujeme študentom i garantom projektu Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi za výbornú reprezentáciu školy. Video z akcie : drive.google.com/open?id=16tktVtwdNlwjNfUVPmTp3WOA0oVQyrFT

       • Dňa 5.3.2020 Stredná priemyselná škola dopravná Trnava prevzala ocenenie za 1.miesto od agentúry SAAIC v rámci programu Erasmus "Európskeho týždňa odborných zručností, v kategórii 1 - Spoznávame kultúrne dedičstvo, hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus + v zahraničí". Súťažný príspevok s názvom "Erasmus:Výprava za poznaním Olomouca" sa umiestnil celoslovensky na 1. mieste.Cenu odovzdala garantom projektu Erasmus na SPŠ dopravnej  Ing. Gergelyovej a Ing. Brathovi riaditeľka národnej  agentúry SAAIC , Mgr. Alexandra Junášková.

      • On line video prednáška Siemens

      • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri SPŠD Trnava v spolupráci so spoločnosťou Siemens Mobility Žilina zorganizovali on line video prednášku riaditeľa spoločnosti Ing. Rastislava Kušpála pre maturantov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách na tému Európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS. Týmto krokom sme ukázali možnosti spojenia školy a praxe s využitím moderných technológií.

      • Prezentácia novej učebne

      • Dnes na SPŠ dopravnej v Trnave za účasti trnavského župana Mgr. Jozefa Viskupiča, riaditeľa odboru školstva Mgr. Stanislava Pravdu a zástupcov spoločnosti SINO bola mediálna prezentácia novej počítačovej učebne s unikátnou technológiou SINO Cloud client,ktorú pre školu financoval Trnavský samosprávny kraj. Ďakujeme.

       Na SPŠ dopravnej v Trnave bola vybudovaná z prostriedkov TTSK koncom decembra 2019 nová IKT učebňa, ktorá je vybavená počítačovou technológiou SINO CLOUDclient. V tejto učebni sa vyučujú odborné predmety a to hlavne grafické 2D a 3D programy ako Autocad a  Inventor, čo kladie veľké nároky na hardvérové vybavenie učebne.

       Pôvodne boli v učebni  klasické PC zapojené v školskej sieti, ktoré teraz nahradili len monitory s malou zozadu pripojenou skrinkou, ktoré sú pripojené na centrálny server v susednej miestnosti.

       Server zabezpečuje celý grafický a výpočtový výkon pre celú učebňu. Študenti vidia zmenu v tom, že majú pred sebou len monitor a na ich pracovisku už nie je PC. Učiteľovi sa zlepšujú pracovné podmienky v prehľadnom manažovaní práce každého študenta na učiteľskej pracovnej stanici.

       Takáto IKT učebni je pripravená na širokú škálu 2D a 3D programov. Pre školy s viacerými učebňami môže byť do budúcnosti v tejto technológii výrazná úspora prevádzkových nákladov.

       Učebňa bola spustená do prevádzky na SPŠ dopravnej v Trnave od januára 2020 a okrem výuky technických odborných predmetov, ktorá sa tu denne vyučuje si učebňu prišli pozrieť i riaditelia iných škôl z celého Slovenska i ich zriaďovatelia, aby sa oboznámili s touto progresívnou technológiou.