• Novinky

      • Turistický krúžok na Havrane

      • Druhé stretnutie turistov SPŠD dňa 3.12.2022 preverilo našu odolnosť voči sychravému počasiu. Takmer 20 km trasu sme zdolávali od 9 do 15 hodiny, v lese, po mokrej tráve, do kopca a z kopca, brzdení vetrom a blatom na topánkach. Ale dobre bolo! Pozdravujeme všetkých pohoďákov, ktorí s nami nešli 👋 Snáď sa odvážite nabudúce. Študenti z I.EA urobili zopár záberov.

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • Dňa 5.12.2022 sa naša škola po prvý krát zapojila do celoslovenskej vianočnej výzvy: Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Krabičky sme odovzdali Trnavskej arcidiecéznej charite, odkiaľ poputujú seniorom do domovov dôchodcov a spríjemnia im vianočné sviatky. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili. Spoločne sme ukázali, že máme veľké srdce ❤️

      • Misijný bazár

      • V piatok 2.12.2022 žiaci II.D pod vedením Ing. Lucie Duranovej pomáhali s prípravou Misijneho bazára, ktorý organizujú združenia Misia India a Cesta domov v spolupráci s Centrom pomoci pre rodinu v Trnave.

      • Predvianočná Viedeň

      • Dňa 1.12.2022 putovali do predvianočnej Viedne dve skupiny študentov a učiteľov školy. Jeden organizovala Jazyková škola pre študentov, ktorí sa učia po nemecky, čiže pre študentov dopravnej akadémie a Jazykovej školy. Mali zabezpečený i odborný výklad. Druhý zájazd tvorili študenti tried tried 1.C, 1.D, 2.EA. 2.EB a 2C. Počas exkurzie si mali možnosť pozrieť pútavé expozície Prírodovedného múzea, ktoré sa nachádza na námestí Márie Terézie. Ďalšou zastávkou na potulke Viedňou bola galéria Albertína, ktorá bola založená v roku 1768. Okrem toho, že samotná budova patrí medzi architektonické skvosty v jej vnútri je možnosť navštíviť stálu expozíciu klasického i moderného umenia, pričom kľúčovými sú diela francúzskeho impresionizmu, post-impresionizmu, nemeckého expresionizmu, fauvizmu a ruskej avantgardy. Okrem stálej expozície nás v tomto roku privítala dočasná výstava amerického maliara Jean-Michel Basquiata. V závere exkurzie sme si mali možnosť vychutnať atmosféru a čaro blížiacich sa najkrajších sviatkov roka na vianočných trhoch pred Radnicou vo Viedni.

      • Digitálna koalícia

      • Riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing. Ivan Magdolen zastupovali školu dňa 1.12.2022 na rokovaní Digitálnej koalície v Bratislave za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva RNDr. Slavomíra Partilu.

      • Súťaž v šachu

      • Dňa 30. 11. 2022 sa uskutočnili Majstrovstvá okresu stredných škôl v šachu. Našu školu reprezentovali Tomáš Lupták, Samuel Drahoš, Dominik Blaško, Juraj Antal. Súťaži sa zúčastnilo 23 žiakov zo siedmych trnavských škôl. Naši žiaci obsadili 15., 18., 19. a 20. miesto.

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 30.11.2022 si niektorí naši študenti v rámci súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, overovali svoje vedomosti z rôznych oblastí života

      • Druháci v divadle

      • Dňa 24.11.2022 navštívili druháci divadlo Jána Palárika v Trnave a pozreli si predstavenie Kompletný Shakespeare.

      • Streetball a pretláčanie rúk

      • Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu sa uskutočnil streetball (basketbal 3vs3) a súťaž v pretláčaní rúk (Silná ruka) dňa 24.11.2022 v Mestskej športovej hale v Trnave. Naši študenti sa vo veľkom počte účastníkov nestratili a obsadili pekné umiestnenia. Simona Mináriková, Dávid Jurčík 3. miesto, Matej Franta 4. miesto. Družstvo streetballistov skončilo na 4. mieste (S. Iwerwbor, J. Masaryk, M. Masaryk, V. Hirner, M. Židek, P. Omasta). Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      • Zenit v elektronike

      • Dňa 24.11.2022 sa konalo aj krajské kolo suťaze Zenit v elektronike, kde sme uspeli. Dušan Benci získal 1.miesto a Dušan Ptačin 2.miesto.Na súťaž ich pripravoval Ing. Roman Ilavský. Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      • Krajské kolo Zenit v programovaní

      • Dňa 24.11.2022 sa na našej škole konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Víťazmi sa stali študenti z Gymnázia Angely Merici, náš Milan Pačesa skončil na 9.mieste.

      • Oslavy výročia v Břeclavi

      • Na výročnej oslave založenia partnerskej školy v Břeclavi sa zúčastnili riaditeľ školy Ing. Peter Papík a zástupca riaditeľa Ing Ivan Magdolen. Slávnostný príhovor mal riaditeľ břeclavskej školy Mgr.Jiří Uher a starosta Břeclavi Bc.Svatopluk Pěček.

      • Prezentácia projektu Erasmus plus

      • Dňa 16.11.2022 študenti, ktorí absolvovali stáž v rámci projektu Erasmus plus, prezentovali pre nižšie ročníky svoju činnosť na pracoviskách a v rámci projektu Erasmus a dostali certifikáty za účasť.

      • Finančný trh a finančná gramotnosť

      • Dňa 16.11.2022 sa triedy II.A a II.D zúčastnili prednášky, v ktorej získali všeobecný prehľad o finančnom trhu a načerpali informácie z finančnej gramotnosti. Prednášku viedol Mário Pecha zo spoločnosti OVB Slovensko.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie