• Novinky

      • DOD na SjF STU

      • Dňa 9.2. 2023 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na SjF STU v Bratislave. Zúčastnili sa ho študenti IV.C.

      • Nemá trieda

      • Divadlo Jána Palárika Trnava predstavilo dnes študentom tried II.A a II.D inscenáciu Nemá trieda. Interaktívna inscenácia určená (primárne) pre študentov stredných škôl je akousi žánrovou zmesou historického thrilleru z konca 80. rokov 20. storočia a „high school“ drámy odohrávajúcej sa v predvečer jednej z najvýznamnejších zlomových udalostí moderných dejín. Tri archetypálne charaktery rozohrávajú modelovú situáciu a vťahujú do nej ako aktérov aj divákov. Priamo uprostred triedy počas bežného vyučovania sa rozpúta súboj medzi mladou zväzáčkou a nekompromisným revolucionárom. Historickým dejiskom je jeseň 1989, časovým rámcom jedna vyučovacia hodina, na ktorej sa povahovo nejednoznačný učiteľ prikláňa raz na jednu, raz na druhú stranu. Zdanlivo nerovný súboj dvoch spolužiakov stojacich na opačných koncoch ideových barikád na mikroúrovni reprezentuje oveľa väčší medzitriedny boj, ktorý vyvrcholil Nežnou revolúciou. Inscenácia Nemá trieda vznikla k jej 30. výročiu.

      • Lyžiarsky kurz II. termín

      • V dňoch 30. 01. – 03. 02. 2023 sa triedy I.C, I.EA zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Žiaci boli rozdelení do troch skupín na základe lyžiarskych zručností. Počas celého týždňa nás sprevádzalo priaznivé počasie. Žiaci si vyskúšali rôzne typy snehu od technického až po premrznutý prírodný. Napriek tomu, že pre niektorých boli prvé dni veľký boj, štvrtý deň výcviku dokázali všetci zísť svah úspešne - bez pádu, za čo si zaslúžia pochvalu. Večerné hodiny boli venované spoločným aktivitám a výučbe. Žiaci sa počas celého lyžiarskeho kurzu správali podľa vnútorného školského poriadku. Celkovo hodnotíme lyžiarsky kurz ako vydarený.Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich aktivitu, pozitívny prístup a príjemne strávený čas.

      • Turistický deň

      • V stredu 1.2. 2023 išli študenti I.EA a I.C, ktorí sa nezúčastnili LVVK, na turistický výlet do okolia Svätého Jura pri Bratislave. Navštívili zrúcaninu hradu Biely kameň a Veľkomoravské hradisko.

      • Techpedia

      • Študenti triedy IV.EA sa zúčastnili na testovaní študijných materiálov z odborných predmetov v rámci projektu Techpedia - DiT4LL.

     • Polročné zastavenie
      • Polročné zastavenie

      • Máme za sebou prvý polrok školského roka 2022-23, prebehla klasifikačná porada a tak je čas na krátke zhodnotenie a tiež sa chcem vyjadriť k niektorým témam.
        
      • Matematická olympiáda

      • Dňa 24.1.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské holo matematickej olympiády kategóriií
       B a C.
       Školského kola sa zúčastnili v kategórii B štyria žiaci z druhých ročníkov, a v kategórii C
       deviati žiaci z prvých ročníkov.
       V kategórii C bolo úspešných sedem riešiteľov školského kola:
       - Gvist Denis 1.EA (16 bodov),
       - Andrej Hartl 1.EC (15 bodov),
       - Tomáš Hodulík 1. EB (15 bodov),
       - Filip Hovanec 1.EA (14 bodov),
       - Miguel Samuel Choquehuanca 1.D (13 bodov),
       - Rebeka Raceková 1.D (13 bodov) ,
       - Diana Krajčovičová 1.D (11 bodov).
       Úspešní riešitelia školského kola čakajú na pozvanie do krajského kola.
       Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a držíme päste pri riešení úloh krajského kola,
       ktoré sa uskutoční 6.4.2023.

      • Super Florbal POHÁR – žiaci SŠ

      •  

       Dňa 24.1.2023 sa v našej telocvični odohralo základné kolo stredných škôl v Florbale. V skupine sa stretli s Obchodnou akadémiou a Strednou odbornou školou Poľnohospodárskou a služieb na vidieku. Rozpis zápasov SOŠ PSaV – SPŠD 0:12 OA – SOŠ PSaV 9:7 SPŠD – OA 8:2 Hráči za školu: Dávid Jurčík 4.EA,Matej Franta 4.EA, Adam Petrík 3.EA, Alex Kováč 3.EA, Daniel Rácik 1.A, Daniel Novák 3.C, Samuel Remiáš /brankár/ 4.EC, Marko Prištic 4.EC, Patrik Semely 2.EB, Michal Binovec 1.EB, Adrián Kres 3.EB, Adam Bulka 3.EB, Šimon Malacký 2.EC, Andrej Maláček 2.C, Samuel Paldan 2.EB. Naši žiaci vyhrali všetky zápasy a tým si zaslúžili postup na Okresné kolo, ktoré sa uskutočni 8.3.2023. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole.

      • Výlet do Paríža

      • Jazyková škola pri SPŠD Trnava pripravuje v termíne 21.-25.4.2023 zájazd do Paríža. Bližšie informácie Vám podá Mgr. Tatiana Demovičová

      • I. turnus LVVK

      • V dňoch 16.1 – 20.1 2023 sa triedy I.A, I.EC a traja žiaci z I.EA zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vysokých Tatrách. Žiaci boli rozdelení do troch skupín na základe lyžiarskych zručností. Počas celého týždňa nás sprevádzalo premenlivé počasie. Vďaka tomu si mohli žiaci vyskúšať všetky typy snehu od technického, mokrého prírodného až po premrznutý prírodný a tým zdokonaľovať svoju techniku. Napriek tomu, že pre niektorých boli prvé dni veľký boj, posledný deň výcviku dokázali všetci zísť svah úspešne - bez pádu, za čo si zaslúžia pochvalu. Večerné hodiny boli venované spoločným aktivitám a výučbe. Žiaci sa počas celého lyžiarskeho kurzu správali podľa vnútorného školského poriadku. Celkovo hodnotíme lyžiarsky kurz ako vydarený. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich aktivitu, pozitívny prístup a príjemne strávený čas.

      • Súťaž v basketbale

      • Dňa 12.1.2023 sa na našej škole uskutočnilo základné kolo v basketbale študentov. Najviac sa darilo študentom SOŠ automobilovej, Gymnáziu J. Hollého a naši chlapci obsadili 3. miesto. Výsledky: SPŠ dopravná   – SOŠ automobilová 15:19 Gymnázium JH -  SPŠ dopravná  21:19 SOŠ automobilová – Gymnázium JH  25:10 Poradie: SOŠ automobilová Gymnázium JH SPŠ dopravná   SOŠ OaS sa nezúčastnila

      • Divadlo v škole

      • Divadlo v škole. Dnes Divadlo Jána Palárika v Trnave uviedli predstavenie Skrytý zmysel pre študentov dopravnej priemyslovky priamo v priestoroch školy. Zúčastnili sa triedy I A a I C.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie