• Novinky

      • IV.EC na exkurzii v Žiline

      • Študenti triedy IV.EC v dňoch 5.-8.2.2024 sú na odbornej exkurzii v Žiline, kde navštívia Siemens mobility, Žilinskú univerzitu - Fakultu elektrotechniky a informačných technológií a Fakultu riadenia a informatiky a Slovenský energetický dispečing.

      • Smútočné oznámenie

      • So zármutkom sme prijali správu, že nás navždy opustila naša bývalá dlhoročná kolegyňa, predsedníčka predmetovovej komisie a odborná učiteľka ekonomických predmetov Ing. Gabriela Filipová. Ďakujeme za jej prácu pre našu školu, pre našich študentov a vyjadrujeme rodine a blízkym úprimnú sústrasť.  Nech odpočíva v pokoji.

       Za_Gabrielou_Filipovou.pdf

      • Polročný výlet

      • Študenti s najlepším prospechom a modelári, ktorí reprezentujú školu na propagačných akciách dostali od školy polročný darček - výlet do Terchovej, kde navštívili i modelové koľajisko a je pripravený pre nich i obed - bryndzové halušky.

      • Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka

      • Dňa 1.2.2024 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovali Matej Porubský II.EC a Martin Čišecký IV.EC. Matej Porubský obsadil vo svojej kategórií krásne 3.miesto. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • Bedmintonový turnaj

      • Dňa na 1.2.2024 sa na pôde SPŠD uskutočnil nultý ročník bedmintonového turnaja, ktorého sa dokopy zúčastnilo 54 žiakov z toho 11 dievčat. Z 3 skupín sa do finálovej trojky prebojovali Jakub Ján Dunajčík , Samuel Kollár, Juraj Orihel 1.miesto – Juraj Orihel 2.miesto -Samuel Kollár 3.miesto- Jakub Ján Dunajčík V kategórii dievčat sa do finálovej trojky prebojovali Monika Mária Bučková, Laura Gáliková, Simona Macháčová 1. miesto – Monika Mária Bučková (II.C) 2. miesto – Simona Macháčová (II.D) 3. miesto – Laura Gáliková (III.D) Všetkým zúčastneným ďakujeme za výbornú účasť a výhercom gratulujeme!

      • Školské kolo matematickej olympiády kategória B a C

      • Dňa 30.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategórií B a C. Do školského kola v kategórii B postúpili štyria žiaci Andrej Hartl II.EC, Filip Hovanec a David Buch II.EA a Rebeka Raceková II.D. V kategórii C do školského kola postúpil Michal Chrvala I.EC V kategórii C 1. miesto s maximálnym možným počtom získaných bodov - 18 obsadil Michal Chrvala (I.EC). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnili Filip Hovanec (II.EA) a Andrej Hartl (II.EC) s maximálny možným počtom získaných bodov - 18, na 3.mieste Rebeka Raceková (II.D). Všetci štyria žiaci sú úspešnými riešiteľmi školského kola vo svojej kategórii, k čomu im srdečne blahoželáme a boli nominovaní na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v apríli 2024.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • Dňa 23.1.2024 sa u nás konala olympiáda z nemeckého jazyka s výsledkami : 1. miesto Martin Daniš - III.A 2. miesto Tadeáš Machovič - IV.EA 3. miesto - Sofia Halašková - IV.A Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za účasť.

      • Ekonomická olympiáda

      • V dňoch 11.12. - 15.12.2023 sa žiaci tried IV.A a IV.D zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády 2023/2024, ktorú organizuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS.

       Do krajského kola postúpili štyria úspešní riešitelia:

       Dohnálek Boris a Karabčík Michal zo IV.D

       Šaradín Marek a Zigo Max zo IV.A

       Blahoželáme a držíme palce.

      • SPŠD - SPŠS

      • Dňa 21.12.2023 sa uskutočnil nultý ročník volejbalového turnaja priemysloviek SPŠ dopravnej a SPŠ stavebnej v telocvični našej školy. Na zápasy sme vyhrali 4:0.

      • Workshop „Korupcia sa týka aj teba a možno o tom ani nevieš“

      • Dňa 21.12.2023 sa žiaci III.EA triedy zúčastnili workshopu „Korupcia sa týka aj teba a možno o tom ani nevieš“, ktorú realizovali študentky vysokých škôl Bc. Nela Kováčová, študentka Trnavskej univerzity v Trnave a Bc. Martina Paliariková, študentka Masarykovej univerzity v Brne, ktoré sú členkami Protikorupčnej akadémie organizovanej nadáciou Zastavme korupciu. Workshop sa stretol s dobrou odozvou medzi študentami.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka

      • Dňa 14.12.2023 sa konala Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. V kategórii A na 1. mieste skončil Martin Čišecký IV.EC, 2.miesto Tomáš Konečný IV.A a na 3.mieste Boris Gvist III.EA. V kategórii B na 1. mieste Matej Porubský II.EC, 2.miesto Andrej Hartl II.EC a 3.miesto Michal Porubčan II.C. Výhercom blahoželáme! Ostatným súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu svojich tried. Matej Porubský a Martin Čišecký postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.2.2023.

      • Exkurzia v parlamente

      • Dňa 14.12.2023 sa trieda II. D a polovica triedy II. A zúčastnila exkurzie do NR SR a prehliadky historickej časti Bratislavy.

      • Technická súťaž mladých elektronikov

      • Na celoslovenskej Technickej súťaži mladých elektronikov nás reprezentovali Kristian Bednárik - I.EA, Michal Chrvala a  Adam Ducký - I.EC. Kristián Bednárik skončil na krásnom 5. mieste zo 47 účastníkov. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Školské kolo matematickej olympiády kategória A

      • Dňa 12.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo matematickej olympiády kategória A. Do školského kola postúpili dvaja žiaci. Napriek tomu, že toto kolo je primárne určené žiakom tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, na našej škole malo zastúpenie aj z mladších žiakov. Filip Hovanec, II.EA, sa v minulom školskom roku umiestnil na druhom mieste v krajskom kole matematickej v kategórii C. Pravidlá matematickej olympiády dovoľujú, aby si kat. A vyskúšali aj mladší žiaci akým je primárne určená. Jehospolu súťažiacim bol jeho brat Lukáš Hovanec, z triedy IV. EA Lukáš Hovanec (IV.EA) skončil v školskom kole na prvom mieste s celkovým počtom 12 bodov, Filip Hovanec (II.EA) skončil v školkom kole na druhom mieste s celkovým počtom 11 bodov. Obaja žiaci sú úspešnými riešiteľmi školského kola, k čomu im srdečne blahoželáme a boli nominovaní na postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční v januári 2024.

  • Kontakty

   • Stredná priemyselná škola dopravná
   • spojovateľka : 033 -5521161 riaditeľ : 033 - 5521085 sekretariát: 033 - 5340681
   • Študentská 23 917 45 Trnava Slovakia
   • Ing. Peter Papík, riaditeľ školy Ing. Ivan Magdolen, Ing. Dana Selecká, zástupcovia riaditeľa školy Jarmila Szombathová, vedúca ekonomického oddelenia Lívia Bernátová, sekretariát školy
   • 00491861
  • Prihlásenie